Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Hans Joachim Meyer

O WOLNOŚĆ, NIE TYLKO POLSKI

Bardzo wcześnie, bo już od początku lat 50., Jerzy Turowicz zaangażował się na rzecz porozumienia między Polakami a Niemcami. Działalność ta była znienawidzona przez ówczesne władze komunistyczne PRL. Wśród wielu Polaków natomiast, pamiętających okropności panowania narodowosocjalistycznego, spotykała się z niezrozumieniem. Pomimo to Jerzy Turowicz poszedł tą właśnie drogą. Nie tylko sam szukał kontaktów z Niemcami i z niemieckimi katolikami, ale zachęcał swoich redaktorów i przyjaciół do szukania takich kontaktów - w tym także z niemieckimi politykami. Wiele z tych osób, które wówczas pracowały wspólnie z nami na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego, pozostaje do dziś naszymi przyjaciółmi.

Nakierowana na Niemcy działalność Jerzego Turowicza opierała się na przekonaniu, że porozumienie i pojednanie między Polakami a Niemcami jest najważniejszą przesłanką pokojowego współżycia w Europie. Mimo różnych przeciwności temu założeniu pozostał wierny aż do śmierci. Wraz z Jego śmiercią wszyscy straciliśmy wielkiego Polaka i wielkiego Europejczyka.

Jerzy Turowicz był na różne sposoby związany z Centralnym Komitetem Katolików Niemieckich. Brał udział w wielu Katholikentagach (odbywających się co dwa lata, wielotysięcznych zjazdach niemieckich katolików). Prowadził szereg rozmów z moimi poprzednikami na stanowisku przewodniczącego Centralnego Komitetu i zawsze miał otwarte serce na nasze sprawy. Chociaż sam nigdy nie zabierał publicznie głosu podczas Katholikentagów, troszczył się o to, aby występowali na nich jego redakcyjni współpracownicy i przyjaciele. Jako spiritus rector współpracy między katolikami z Polski i Niemiec wspierał działalność takich osób jak Józefa Hennelowa i Władysław Bartoszewski, a zwłaszcza Mieczysław Pszon. Był nie tylko sygnatariuszem, ale także jednym z ojców duchowych wspólnego oświadczenia polskich i niemieckich katolików na 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej "O wolność, sprawiedliwość i pokój w Europie", opublikowanego
1 września 1989 roku.

Troszczył się o to, aby poprzez "Tygodnik Powszechny" polska opinia publiczna mogła poznać inny obraz Niemców i Niemiec niż ten, jaki rysowała wówczas propaganda komunistyczna. Patrząc na postać Jerzego Turowicza wielu ludzi z Niemiec, zwłaszcza młodych, mogło doświadczyć, co to znaczy pracować na rzecz wolności, sprawiedliwości i demokracji w warunkach komunistycznej dyktatury. Przez całe swe życie służył prawdzie i wolności; nie tylko wolności Polski, ale także innych krajów.

Hans Joachim Meyer

Hans Joachim Meyer - przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Przed rokiem 1989 mieszkał w Niemieckiej Republice Demokratycznej.---
Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: śmierć kultura PRL komunizm praca Niemcy Tygodnik Powszechny wspomnienie Jerzy Turowicz gazeta redakcja epitafium Hans Joachim Meyer ropaganda
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W