Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


UNIWERSYTET LETNI KULTURY POLSKIEJ — RZYM 1999Każdorazowy Uniwersytet Letni organizowany przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Domu Jana Pawła II w Rzymie gromadzi uczestników z wielu krajów, w których mieszkają Polacy. W tegorocznym, trzynastym już z kolei Uniwersytecie Letnim uczestniczyły 84 osoby z 11 krajów. Razem z wykładowcami wspólnota Uniwersytetu Letniego liczyła 96 osób. 55 osób przybyło ze Stanów Zjednoczonych, a pozostałe z Anglii, Australii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji i Ukrainy. Wszystkich łączyło zainteresowanie kulturą polską i chęć lepszego poznania jej i konkretnego przeżywania w ramach proponowanego programu. Ogólny temat spotkania dotyczył związków kultury polskiej z kulturą europejską i amerykańską, a szczegółowe wykłady z literatury polskiej, dawnej i najnowszej historii Polski, sztuki polskiej, polskiego filmu i teatru do niego nawiązywały. Zagadnienia objęte wykładami dotyczyły także gospodarczej sytuacji Polski i związanych z nią przemian, jak również nauczania Jana Pawła II oraz obecności Kościoła na emigracji.

Jak co roku wykłady były prowadzone w języku polskim i angielskim. Tym razem grupa języka angielskiego była liczniejsza, gdyż zgłosiło się do niej 50 osób. Skupiała przede wszystkim młodzież, której łatwiej jest prowadzić notatki w języku angielskim by potem przygotować się do egzaminów w celu uzyskania „credits”. Jednak wielu z nich przyjechało by również nauczyć się języka przodków lub polepszyć jego znajomość. Nie brakowało ku temu okazji podczas trzytygodniowego pobytu — sami uczestnicy byli dla siebie nauczycielami. Również ci, którzy chcieli lepiej poznać język angielski, mogli z tego skorzystać. Program Uniwersytetu Letniego nie przewiduje zajęć służących nauce języka polskiego. Po raz pierwszy jednak zaproponowano uczestnikom praktyczne zajęcia pokazujące piękno języka polskiego na przykładzie interpretacji wybranych tekstów poetyckich. Zajęcia te prowadził pan Tomasz Szymański, dyrektor Teatru im. Aleksandra Fredry z Gniezna. Ta forma kontaktu z językiem polskim cieszyła się wielkim zainteresowaniem studentów. Niejako przedłużeniem i owocem tych zajęć było wykonanie przygotowanego już wcześniej programu słowno-muzycznego na cmentarzu polskim na Monte Cassino oraz poetyckiej refleksji poświęconej św. Franciszkowi w Asyżu.

Trzytygodniowy pobyt w Domu Polskim obejmował również zwiedzanie Wiecznego Miasta oraz udział w spotkaniach i liturgii, której przewodniczył Ojciec Święty. Tak więc uczestnicy spotkali się z Ojcem Świętym na środowej audiencji generalnej, wzięli udział we Mszy św. w Bazylice św. Piotra w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, oraz razem z innymi pielgrzymami z Polski uczestniczyli 27 czerwca w audiencji prywatnej z Janem Pawłem II. To spotkanie pozostanie w pamięci wszystkich, a zrobione zdjęcia pozwolą wracać myślą do niezapomnianych chwil.

Uniwersytet Letni w Rzymie ma swoją specyfikę, która odróżnia go od podobnych inicjatyw organizowanych w kraju przez poszczególne uniwersytety. Przez trzy tygodnie gościnny Dom Polski jest jakby oazą polską w Rzymie, gdzie Polacy w różnym wieku i mieszkający w różnych krajach czują się u siebie w domu. Atmosfera Domu Polskiego, możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy św. oraz wspólne przebywanie i dzielenie się doświadczeniami polskości przeżywanej w różnych miejscach są wielkim ubogaceniem dla wszystkich. Fundacja Jana Pawła II włącza się w ten sposób w dzieło zachowania i przekazywania skarbów kultury narodowej pokoleniom Polaków rozsianych po całym świecie. Nawiązane nowe przyjaźnie pozostaną na zawsze znakiem rzymskiego spotkania.

Przyszłoroczny Uniwersytet Letni planowany jest w terminie od 19 czerwca do 8 lipca. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc pod adres:

Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
via di Porta Angelica 63
00193 ROMA
tel. fax: 0039/ 06-686-1844
e-mail: jp2f@pronet.it

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Dom Polski Monte Cassino Uniwersytet Letni Dom Jana Pawła II w rzymie wykłady
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W