Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 1(309)/2009

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2009 r.* 3
DOKUMENTY DYKASTERII KURII RZYMSKIEJ
Kongregacja Nauki Wiary — Instrukcja «Dignitas personae» dotycząca niektórych problemów bioetycznych* 9
Wprowadzenie 9
Część I — Aspekty antropologiczne, teologiczne i etyczne ludzkiego życia i prokreacji 10
Część II — Nowe problemy związane z przekazywaniem życia 11
Część III — Nowe propozycje terapeutyczne, z którymi wiąże się manipulowanie embrionem lub dziedzictwem genetycznym człowieka 15
Zakończenie 19
XII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (CZ. II)

[Część pierwsza Synodu przedstawiona jest w numerze 12/2008]

Abp Salvatore Fisichella — Dialogiczny wymiar Objawienia 23
Kard. Walter Kasper — Ekumenizm — plac budowy Kościoła przyszłości 24
Orędzie końcowe Synodu Biskupów do Ludu Bożego 24
Homilia Papieża wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie Synodu (26 X) 32
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (26 X) 34
Francesco M. Valiante — Wywiad z abpem Nikolą Eteroviciem, sekretarzem generalnym Synodu Biskupów35
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Na zakończenie Mszy św. w 50. rocznicę wyboru Jana XXIII 37
Do wykładowców i studentów rzymskich uczelni kościelnych 38
Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 40
Do uczestników pierwszego seminarium zorganizowanego przez Forum Katolicko-Muzułmańskie 41
Do Papieskiej Rady ds. Świeckich 43
Do Katolikosa Cylicji Arama I44
AUDIENCJE GENERALNE46
22.10.2008
29.10.2008
5.11.2008
12.11.2008
46
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM54
1.11.2008
2.11.2008
9.11.2008
16.11.2008
23.11.2008
30.11.2008
54
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Audiencje 60
Nominacje i decyzje papieskie 61
Kronika62

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W