Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 4(282)/2006

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie Benedykta XVI na XL Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu4
Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.6
Przesłanie Papieża z okazji IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów 8
ZAPOWIEDŹ KONSYSTORZA PUBLICZNEGO
Audiencja generalna w Auli Pawła VI (22 II) 9
Przemówienie Ojca Świętego na zakończenie audiencji generalnej 11
Abp Stanisław Dziwisz kardynałem 12
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 12
TROSKA KOŚCIOŁA O CHORYCH
Przemówienie Benedykta XVI do chorych z okazji Światowego Dnia Chorego13
Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański» (12 II)14
Przesłanie kard. Javiera Lozana Barragana na 53. Światowy Dzień Chorych na Trąd 15
WIELKI POST W KOŚCIELE
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (26 II) 16
Audiencja generalna w Środę Popielcową (1 III)17
Msza św. w Środę Popielcową 18
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (5 III) 20
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej20
Do członków Drogi Neokatechumenalnej 24
Do naczelnego rabina Rzymu25
Do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę «Cor Unum»26
Do Chrześcijańskich Stowarzyszeń Pracowników Włoskich (ACLI)27
Do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej 28
HOMILIE PAPIESKIE
Msza św. w niedzielę Chrztu Pańskiego31
Msza św. w święto Ofiarowania Pańskiego 32
AUDIENCJE GENERALNE34
23.11.2005
30.11.2005
7.12.2005
28.12.2005
14.12.2005
4.01.2006
11.01
25.01
1.02
8.02
15.02
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM46
8.01
15.01
29.01
5.02
19.02
PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Przesłanie biskupów polskich49
Abp Angelo Comastri — «Stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi» 50
Bp Wacław Józef Świerzawski — Droga Jana Pawła II do chwały ołtarzy 52
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Komunikat z 335. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski57
Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w związku z ujawnieniem materiałów Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej58
ARTYKUŁY
Ks. Jan Dyduch — Jubileusz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 59
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ 60
KRONIKA, Annuario Pontificio 63

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore
Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W