Komentarz do liturgii słowa

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
  • Inny Kalendarz

Wtorek 21 lutego 2023

ks. Janusz Chyła

Bóg zajął ostatnie miejsce

Jezus podczas wędrówki z uczniami mówił: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. A uczniowie niemal w tym samym czasie „posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”. Ogromny rozdźwięk między celem wskazanym przez Jezusa, a celami stawianymi sobie przez uczniów.

Św. Mateusz ujawnia nam spór w gronie uczniów, który może nas gorszyć i bulwersować. Jest on jednak częścią Ewangelii. Jezus powołał ludzi z krwi i kości. Nie herosów, lecz grzeszników. To dobra nowina również dla nas zmagających się z własnymi słabościami.

Od jutra w centrum naszej refleksji będzie krzyż. To lekarstwo na pokusę uczestnictwa w tzw. „wyścigu szczurów”. Jezus stosuje terapię szokową: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Jak to uczynić sam nam pokazał. Ostatnie miejsce jest więc już zajęte przez Niego.

„Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. Jezus utożsamia się z bezbronnym dzieckiem, które jest zależne od innych, wymaga pielęgnacji i nie rozdaje prestiżowych stanowisk. Przyjęcie Boga w Jego pokorze, wyzwala nasze serca się od szukania siebie i realizacji ciasnych ambicji.