Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Edward Staniek

HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rok A, B, C
© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2003
Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Czyt. I - Koh 1,2; 2,21-23 Czyt. II - Kol 3,1-5.9-11 Ewangelia - Łk 12,13-21

OTRZYMALIŚMY WIELE

Czytając słowa Chrystusa: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą" - najczęściej myślimy o ludziach szczególnie ubogaconych. O tych, którzy otrzymali po dziesięć talentów. Tymczasem dokładniejsze spojrzenie na otrzymane od Boga dary i zlecone zadania zmusza do odniesienia tych słów Chrystusa do siebie.

W naszej wspólnocie zgromadzonej przy ołtarzu nie ma człowieka, który otrzymałby mało. Wszyscy otrzymaliśmy wiele. Weźmy pod uwagę naturalne powołanie człowieka do małżeństwa. W momencie ślubu małżonek otrzymuje drugiego człowieka i staje się odpowiedzialny za jego losy doczesne i wieczne. Czy można otrzymać coś więcej? Jeden człowiek w oczach Boga wart jest więcej niż wszystkie skarby ziemi! Powołanie do macierzyństwa i do ojcostwa. Dziecko, które Bóg powierza rodzicom na wychowanie. Być odpowiedzialnym za ukształtowanie ludzkiego serca, za przygotowanie do życia, do miłości. Czy można otrzymać coś więcej? Czy są na ziemi większe skarby, jak ludzkie serca i większe zadania, jak ich wyposażenie?

Kobieta profesor. Jej publikacje i osiągnięcia naukowe są znane za granicą. Nie może mieć jednak dziecka. Ze łzą w oku wyznaje: Czymże są moje sukcesy naukowe wobec dzieła zwykłej kobiety dającej życie i wychowującej dziecko? - 433 -

Wielu ludzi nie podejmuje obowiązków rodzinnych. Idą przez życie bez współmałżonka i bez własnego dziecka, ale z tego nie wynika, że są wolni od odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie, Bóg potrzebuje takich, którzy nie są obciążeni troskami rodzinnymi, by pomogli innym. Jest ich wielu: chorzy, starzy, ludzie w nałogach, samotni, załamani.. Czasami takim człowiekiem wystarczy zająć się przez godzinę, a czasami trzeba to czynić przez lata całe. Bóg nam go daje, powierza, zostawia. I znowu powraca pytanie: czy można otrzymać coś więcej?

Spotkałem w życiu wielu ludzi rozbitych, załamanych, zamkniętych. Próbowałem wzywać do powstania i wtedy słyszałem smutne wyznania. Ja już nie mam sił ani odwagi. Tyle razy szukałem oparcia w człowieku i tyle razy przeżywałem gorzki smak zawodu. Ludzie zbyt łatwo podają rękę i zbyt łatwo rzucają. Dziś czas zastanowienia. Otrzymaliśmy wiele. Policzmy ludzi, których Bóg nam powierzył: nasze dzieci, ojciec, matka rodzeństwo, bliscy, znajomi i ci spotkani przypadkowo, wyczekujący na pomocną dłoń. Czy spełniliśmy zadanie, jakie nam Bóg wyznaczył? Wcześniej czy później przyjdzie moment, gdy On zapyta: Wtedy a wtedy powierzyłem ci tego człowieka. Co z nim uczyniłeś? Tu na ziemi łatwo się wytłumaczyć brakiem czasu, innymi zajęciami, trudnościami, ale przed Bogiem nie będzie to takie proste.

Każdy z nas otrzymał wiele darów i wiele zadań. Od każdego zatem zażądają wiele.


opr. ab/mg

Copyright © by Wydawnictwo "m"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność wychowanie rok C dary wymagania Homilie kazania niedziele krótkie 19. niedziela zwykła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W