Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Yves Boulvin
Powtórnie się narodzić
isbn: 978-83-7580-371-6
Yves Boulvin proponuje czytelnikowi wędrówkę, wychodząc z założenia, że wewnętrzne przeobrażenie wymaga czasu i może się dokonać jedynie dzięki codziennym ćwiczeniom i pogłębionej refleksji. Książka jest więc oparta na rocznej progresji, zawierającej cztery etapy, z których każdy przypada na kwartał (wyzwolenie się od przeszłości – powtórne narodziny – nabieranie zaufania do siebie – otwarcie się na życie wieczne). Autor w swojej wędrówce proponuje jeden temat na miesiąc i jeden przedmiot medytacji na każdy dzień roku. Książka łączy zagadnienia psychologiczne i duchowe, aby pomóc czytelnikowi w budowaniu własnego życia opartego o nowe, szczęśliwsze podstawy.
Wybrane fragmenty:

10 stycznia

Mieszka w tobie kilka osobowości

Zdarza nam się dziwić własnym reakcjom. Czujemy, że jesteśmy pełni sprzeczności. Nie uświadamiając sobie tego w pełni, wszyscy chcielibyśmy osiągnąć zjednoczenie swej osobowości.

Nawet jeżeli mówisz: „ja”, istnieje w tobie wiele cząstek, które czasami są wobec siebie sprzeczne. Analiza transakcyjna6 wymienia ich siedem: rodzic normatywny, rodzic opiekuńczy, dorosły, dziecko podporządkowane, dziecko zbuntowane, dziecko twórcze i dziecko spontaniczne. Niektórzy autorzy porównują istniejącą zbyt często w naszym wnętrzu kakofonię do hałaśliwych sejmowych posiedzeń. Odkryj podziały, jakie w tobie tkwią, nie po to jednak, by robić sobie z ich powodu jakieś wyrzuty, lecz po to, by odróżniać od siebie aspekty osobowości, dostrzec ich bogactwo, a także pewne ograniczenia. Dostrzeżesz w sobie różne strony osobowości: słabą, posłuszną, choleryczną, roszczeniową, decydującą, surową, lubiącą zabawę, manipulującą, czułą, śmieszną, chłodną... Stanowią one dźwięki twej wewnętrznej klawiatury. Szczególny dla ciebie sposób wydobywania ich brzmienia określa twoją osobowość i pozwala ci na komponowanie własnej życiowej symfonii. Stosunki, jakie utrzymujesz w codziennym życiu z innymi ludźmi, pozwolą ci odkryć i wydobyć na światło dzienne te strony osobowości, których sam jeszcze zbyt dobrze nie znasz. Podobnie jak Adam, który nadawał imiona wszystkim zwierzętom, jak Noe, który prowadził je do swej arki, spróbuj określić kolejno osoby, które zamieszkują twoje wnętrze. Spróbuj dostrzec, co jest w nich pozytywnego, lecz także szkodliwego, gdy zaczną w tobie dominować. Złość pojawia się w wyniku zranionego uczucia, bunt można tłumaczyć pogwałconym umiłowaniem sprawiedliwości...

Zamiast identyfikować się z jednym tylko aspektem swej osobowości, dostrzeżesz, że wzajemnie się one uzupełniają, podobnie jak dzieje się w przypadku układania puzzli. Wszystkie strony twej osobowości zasiądą przy świątecznym stole, do którego nakryjesz. Do tej boskiej uczty wszystkie przystroją się w kolory tęczy. Gdyby kolory te umieścić na szybko obracającym się krążku, zmienią się w biel, syntezę wszystkich kolorów. W ten sam sposób, jeżeli uda ci się zharmonizować różne cząstki osobowości i różne płaszczyzny twojego „ja”, wówczas strój twojego wewnętrznego dziecka Światłości zalśni bielą, o której mówi Pismo.6 Alain Cardon i inni, L'Analyse Transactionnelle, Éditions d'Organisation, Paris 1983; Ian Stewart, Vann Jones, Manuel d'Analyse Transactionnelle, Inter­éditions, Paris 2000.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dusza umysł cierpienie ciało psychoterapia emocje hizop biel dorosły pomoc psychoterepeutyczna przeżywanie odtwarzanie schematów rodzic normatywny rodzic opiekuńczy dziecko podporządkowane dziecko zbuntowane dziecko twórcze dziecko spontaniczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W