Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Aidan Nicols OP

Myśl Benedykta XVI

Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera

ISBN: 83-60082-63-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2011

Wybrane fragmenty
KANDYDAT
Patrząc na religie świata
Kultura a religia
Tolerancja a wiara
Prymat prawdy
Miejsce sumienia
Dyktatura relatywizmu
Powrót do Kościoła
Prawdziwy kult
Chrystus i Jego święci


KANDYDAT

Od początku kryzysu wywołanego pojawieniem się teologii wyzwolenia do wyboru kardynała Josepha Ra­tzingera na papieża Benedykta XVI upłynęło niemal dwadzieścia lat. Jego liczne pisma, które pojawiły się w tym okresie, utrwaliły jego reputację teologa. Były to niewielkie objętościowo, aczkolwiek istotne pod względem treści książki, pisywane w wolnym czasie. Stanowiły dzieło niewątpliwie odrębne od dokumentów ogłaszanych przez Kongregację, lecz tematy w nich poruszane nie obejmowały już szerokich kwestii akademickich, a w sposób niejako naturalny nawiązywały przede wszystkim do wywołujących spory problemów, przed którymi stawał Kościół katolicki.

Jaką osobowość autora ujawnia przegląd tego dorobku literackiego? Otóż teksty te pozwalają nazwać ich autora wizjonerem-analitykiem. W przypadku tego sformułowania istotne jest, aby odpowiednią wagę przykładać zarówno do tworzącego je rzeczownika, jak i do jego dookreślenia. Ratzinger przejawiał bowiem niezwykłą zdolność do analizy problemów, przede wszystkim tych odnoszących się do globalnej sytuacji religii, zdolność, jakiej posiadanie poczytałby sobie za zaszczyt niejeden wysoko postawiony urzędnik państwowy. Stąd też stosowność dookreślenia „analityk”.

Zarazem jednak Ratzinger szeroko rysował obraz przyszłości Kościoła, zarówno jego życia wewnętrznego, jak i relacji do innych form ludzkiej solidarności. To z kolei uzasadnia słuszność doboru rzeczownika „wizjoner”. Jego ogłaszane drukiem homilie, charakteryzujące się potężną siłą intelektualną, przenikała również delikatna, liryczna, a czasami wyrażająca zachwyt nuta. Jeśli watykaniści poszukują dzisiaj powodów, dla których w kwietniu 2005 roku Kolegium Kardynalskie podjęło decyzję o wyborze kardynała Ratzingera na papieża, to jako jeden z głównych powodów muszą brać pod uwagę tę właśnie szczególną kombinację cech — kompetencji analitycznych, zdolności wizjonerskich i duchowego ciepła.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pontyfikat Kongregacja Nauki Wiary Joseph Ratzinger konklawe kolegium kardynalskie Benedykt XVI
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W