Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 7-8(305)/2008

DOKUMENTY PAPIESKIE
List Benedykta XVI do Patriarchy Aleksego II4
WIZYTA PAPIESKA W APULII
Msza św. w sanktuarium Matki Bożej de finibus terrae 5
Spotkanie z mieszkańcami Brindisi 7
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»9
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do uczestników kongresu wydziałów medialnych uczelni katolickich 10
Do nowych ambasadorów Tanzanii, Ugandy, Liberii, Czadu, Bangladeszu, Białorusi, Gwinei, Sri Lanki i Nigerii 11
Do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch 12
Do uczestników kongresu zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus — Pro Pontifice 15
Podczas nabożeństwa na zakończenie miesiąca maryjnego 16
Do pielgrzymów z archidiecezji turyńskiej 17
Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 19
Do uczestników VI Europejskiego Sympozjum Nauczycieli Akademickich20
49. MIĘDZYNARODOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY
Homilia Benedykta XVI22
INAUGURACJA ROKU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Homilia Ojca Świętego w bazylice św. Pawła za Murami 26
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 29 czerwca 28
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 29
Adam Broż — Św. Paweł i Tre Fontane30
AUDIENCJE GENERALNE31
21.05.2008
28.05.2008
4.06.2008
11.06.2008
18.06.2008
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM42
25.05.2008
1.06.2008
8.06.2008
22.06.2008
DEKRET KONGREGACJI NAUKI WIARY
Dekret w sprawie przestępstwa, jakim jest usiłowanie udzielenia kobiecie święceń kapłańskich 45
Wywiad z abpem Angelem Amato, sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary 46
SYMPOZJUM W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI KARD. CASAROLEGO
Władysław Bartoszewski — Stosunki polsko-niemieckie w latach pontyfikatu Pawła VI (1963-1978) 47
Wywiad z prof. Władysławem Bartoszewskim 52
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Komunikat z 344. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 54
Przesłanie Ojca Świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich55
KURIA RZYMSKA56
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie 60
Kronika 63
Biuro informacji dla polskich pielgrzymów w Rzymie65

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W