Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 11 (367)/2014

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
Przemówienie Papieża Franciszka na rozpoczęcie obrad Synodu 4
Orędzie ojców synodalnych do rodzin chrześcijańskich i wszystkich rodzin na świecie 5
Relatio synodi 8
Przemówienie Papieża na zakończenie obrad Synodu 19
Beatyfikacja Pawła VI
Homilia Papieża wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 22
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 24
Giovanni Battista Montini 24
Lucetta Scaraffia — W świętych obcowaniu 26
Zwyczajny Konsystorz Publiczny
Przemówienie Papieża Franciszka 28
Przemówienia, przesłania
i homilie papieskie
Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Rady Konferencji Episkopatów Europy 29
Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa 30
Przesłanie do włoskich studentów katolickich zrzeszonych w FUCI 32
Przesłanie z okazji 500. rocznicy urodzin św.Teresy z Avili 33
Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 2014 r. 35
Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego 37
Przemówienie do członków Fundacji Orientale Lumen 41
Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk z okazji odsłonięcia popiersia Benedykta XVI 42
Przemówienie do uczestników światowego spotkania ruchów ludowych 44
Homilia podczas Mszy św. na rzymskim cmentarzu Verano 49
Homilia podczas Mszy św. za zmarłych w ostatnim roku kardynałów, arcybiskupów i biskupów 50
Audiencje generalne
Zdolni do miłości - 1.10.2014Nie gódźmy się z podziałami - 8.10.2014W przybytku Boga - 15.10.2014Jedno ciało - 22.10.2014Powód do zgorszenia - 29.10.2014 51
Modlitwa maryjna z Papieżem
12.10.201426.10.20141.11.2014 59
KOBIETY KOŚCIÓŁ ŚWIAT
Elżbieta Adamiak — Pytania kobiet 62
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 65
Nominacje i decyzje papieskie 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W