Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Michele Brambilla

JEZUS I WIARA. DZIECI PYTAJĄ

Poradnik dla rodziców


ISBN: 83-7318-323-X © Wydawnictwo WAM, 2005Spis treści
 Prawdziwa historia7
PRZYBLIŻAM JEZUSA MOJEMU DZIECKU
1.Kim jest Jezus?13
2.Czy można wierzyć, że człowiek jest Bogiem?15
3.Czy ludzie wierzyli Jezusowi, dlatego że czynił cuda? 18
4.Czy zatem Jezus naprawdę istniał? 20
5.Czy o Jezusie mówią tylko Ewangelie?24
6. Co mówią o Jezusie starożytni niechrześcijańscy historycy?26
7.Jeśli Jezus jest Bogiem całego świata, to dlaczego urodził się w Betlejem?30
8.Czy w tamtym czasie Żydzi oczekiwali Mesjasza?34
9.Dlaczego więc Żydzi nie uwierzyli?36
10.Czy Żydzi nie zrozumieli proroctw? 39
11.Czy Żydzi rozpoznali później innego Mesjasza? 42
12.Czy inne religie są błędne? 43
13.Czy można wierzyć w cuda?46
14.Dlaczego Jezus nie uzdrowił wszystkich, lecz tylko niektórych ludzi?50
15.Dlaczego Jezus wskrzesił Łazarza? 54
16.Dlaczego Jezus rozmnożył chleb i ryby?56
17.Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach?59
18.Czy Jezus czasem nie przeczy sam sobie? 63
19.Czy Jezus nie jest czasem niesprawiedliwy? 66
20.Jaka jest różnica pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem? 70
21.Czy starszy brat nie ma racji?73
22.Czy jest możliwa miłość nieprzyjaciół? 76
23.Jezus był Bogiem: ale czy my potrafimy modlić się za naszych prześladowców? 78
24.O co powinniśmy się modlić?81
25.Dlaczego modlitwy nie zawsze są wysłuchane? 85
26.Czy Jezusowi bardziej zależy na ubogich?87
27.Czy dla bogatych nie ma żadnej nadziei? 90
28.Dlaczego Jezus powiedział, że musimy stać się jak dzieci?93
29.Które przykazanie jest największe? 96
30.Jeśli Jezus był dobrym człowiekiem, to dlaczego ludzie Go zabili? 101
31.Co było największym zarzutem, jaki przedstawiono Jezusowi?103
32.Jeśli Jezus jest dobry, to dlaczego pozwala, aby istniało zło? 106
33.Jeśli Jezus jest dobry i miłosierny, to dlaczego dopuszcza istnienie piekła? 111
34.Czy Judasz jest w piekle? 114
35.A Piłat? 117
36.Jeśli Piłat wiedział, że Jezus był niewinny, to dlaczego skazał Go na śmierć? 121
37.Dlaczego wielu chrześcijan nie postępuje dobrze? 123
38.Czy jest prawdą, że wielu chrześcijan uczestniczy we Mszy św. tylko z przyzwyczajenia? 127
39.Czy Jezus wiedział, że zmartwychwstanie? Jeśli tak, to gdzie jest Jego poświęcenie? 130
40.Jak możemy wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał? 133
41.Czy uczniowie są wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa? 136
42.Czy w tamtych czasach inni ludzie też obwoływali się Mesjaszem? 141
43.Czy tylko Jezus zmartwychwstał? A Łazarz? 143
44.Czy Jezus powiedział nam, kiedy nastąpi koniec świata?147
45.Jeśli Jezus jest Bogiem, to dlaczego nie daje nam jaśniej się poznać?150
46.Komu było łatwiej uwierzyć: ludziom współczesnym Jezusowi czy nam? 154
47.Jeśli Ewangelia jest „Dobrą Nowiną”, to dlaczego tak wielu ludzi ją odrzuca? 157
48.Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że jest Bogiem? 160
49.Jeśli więc Jezus jest Bogiem, to dlaczego Boga nazywa „ojcem”? 164
50.A jeśli nas oszukano? Jeśli Jezus był tylko człowiekiem? 166

WSTĘP

Prawdziwa historia

Zdaję sobie sprawę, że najlepszym sposobem przekazywania wiary naszym dzieciom jest świadczenie o niej słowem i czynem, czyli całym życiem. Jestem również przekonany, że wiara nie jest sprawą, która odnosi się tylko do wymiaru serca, lecz dotyka także naszego rozumu.

Nasze dzieci, po osiągnięciu tzw. wieku dojrzałości umysłowej, zadają nam wiele pytań na temat Pana Boga, Jezusa i Kościoła. Są to pytania, czasem także zastrzeżenia, na które często, przyznajmy to szczerze, nie potrafimy odpowiedzieć. Tak się zdarza, ponieważ nasza wiedza dotycząca zagadnień religijnych jest bardzo mała. Zbyt często my, dorośli, opieramy naszą wiedzę religijną na niedokładnych wspomnieniach z katechezy z czasów dzieciństwa. Uważamy, że korzystniej jest studiować, pogłębiać inne zagadnienia, które wydają się nam ważniejsze. Zachowujemy się tak, jakby centralne pytanie naszego życia: „czy Bóg istnieje, czy Bóg naprawdę stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu?” było mniej ważne od innych.

Kiedy nasze dzieci pytają nas o dowody na istnienie Jezusa lub o dowody na Jego zmartwychwstanie, spostrzegamy, że nie tylko im, lecz także sobie samym nie potrafimy odpowiedzieć na powyższe pytania.

Brak wiedzy o religii i nasza ignorancja sprawiają, że powolutku zatacza coraz szersze kręgi idea, przedstawiająca chrześcijaństwo jako piękną bajkę, na której człowiek zbudował własną moralność i filozofię. Być może ta moralność i filozofia są lepsze od innych systemów, ale jedno jest pewne, że są one tylko owocem ludzkiej refleksji.

Na stronach tej książki nie zamierzam udowadniać tego, czego nie można udowodnić, to znaczy, że Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Natomiast będę się starał dać rodzicom, „uczonym ignorantom”, narzędzie, które ułatwi im wyjaśnianie swoim dzieciom dwóch spraw.

Po pierwsze: chrześcijaństwo wcale nie jest systemem moralnym czy filozoficznym, lecz historią konkretnych ludzi i rzeczywistych wydarzeń. Naturalnie, mówimy tutaj o historii, którą każdy z nas, jako wolna osoba, może interpretować w sposób odmienny od pozostałych wierzących. W gruncie rzeczy chodzi o prawdziwą historię.

Po drugie: historia ta nie odnosi się tylko do faktów i osób należących już do przeszłości; dotyczy naszego życia i każdego naszego dnia. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre strony tej książki pomogą naszym dzieciom zrozumieć, że Ewangelia jest jedynym prawdziwym „podręcznikiem wskazówek do użytku człowieka”, jedynym kluczem, z pomocą którego możemy otworzyć wszystkie drzwi.

Na pytania sformułowane we wszystkich rozdziałach tej książki nie odpowiadam nigdy przy pomocy dogmatycznych argumentów wiary. Chcę przez to powiedzieć, że nie odpowiadam nigdy na powyższe pytania mówiąc, że ta czy inna rzecz jest prawdziwa, dlatego że jest zapisana w Ewangelii lub dlatego, że tak mówi Kościół. Przeciwnie, staram się zawsze wyjaśnić, „dlaczego” to, co zostało zapisane w Ewangelii i to, co mówi Kościół jest godne wiary. Usiłuję zawsze opierać się na informacjach pewnych, na udokumentowanych faktach historycznych i stosować metodę rozumową.

Starałem się również posługiwać jasnym językiem, który, ufam, jest zrozumiały dla wszystkich. Mam nadzieję, że udało mi się zrealizować wszystkie moje zamierzenia. O jednej rzeczy mogę wszystkich zapewnić, mianowicie, że nigdy nie udawałem (byłoby to absurdalne w mówieniu o Jezusie); każde stwierdzenie jest ściśle udokumentowane.

To oczywiste, żeby wierzyć, sam rozum nie wystarczy. Potrzebna jest wiara. Mam nadzieję, że ta książka podsunie rodzicom jakieś nowe rozwiązania czy pomysły i pomoże im w wyjaśnieniu swoim dzieciom, że wiara w tę prawdziwą historię nie jest wcale irracjonalna. Wręcz przeciwnie, jest to najbardziej uzasadniona i rozumna sprawa, jaka może istnieć na świecie.

Starałem się także usystematyzować, przynajmniej w jakimś małym stopniu, podstawowe informacje, być może banalne, ale często zapomniane, które wykazują, że mówimy, jeszcze raz to powtarzam, o prawdziwej historii.

Krótko mówiąc, jako dziennikarz zaangażowany w sprawy wiary, jako ojciec czworga dzieci, świadom także moich ograniczeń, pragnąłem każdemu pomóc w spełnieniu prośby, z jaką zwrócił się do nas św. Piotr, pierwszy papież w historii, w swoim pierwszym liście: i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3, 15).

opr. aw/aw

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie dziecko wiara rodzice
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W