Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

Małżeństwo

Aby marzenie nie było rozczarowaniem

ISBN: 978-83-60703-41-0

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007

Wierność w małżeństwie

„Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa rozwinęła się pod wpływem pedagogii starego Prawa” (KKK, nr 1610).

Czytając dzieje narodu wybranego widzimy, że Izraelici, a szczególnie patriarchowie i królowie, nie zachowywali pierwotnej zasady jednożeństwa i nierozerwalności małżeństwa. Ze względu na „zatwardziałość serc” Mojżesz zezwolił na oddalenie kobiety i poślubienie innej (por. Pwt 24,1). Prawo dane Mojżeszowi zmierzało jednak do ochrony kobiety przed samowolą mężczyzny i do głębokiego zrozumienia godności małżeństwa, godności kobiety i zasady, że małżeństwo zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą jest wierne i trwałe.

Miłość Boga do Izraela przedstawiana była przez proroków na podobieństwo miłości małżeńskiej (por. Oz 1-3; Iz 54.62): „Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę... tak Bóg twój tobą się rozraduje” (Iz 62,5); „Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie” (Iz 54,10). Bóg skarży się, że Jego lud nie jest Mu wierny. Zdradę umiłowanego narodu nazywa cudzołóstwem: „Ona bowiem już nie jest moją żoną, a Ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć... spomiędzy swych piersi ozdoby cudzołożnicy” (Oz 2,4).

Księga Pieśń nad pieśniami, dosłownie biorąc, jest poematem lirycznym o miłości mężczyzny i kobiety. Księga ta jest symbolicznym ukazaniem miłości Boga do Izraela, a także zapowiedzią odkupieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Ta księga jest drogowskazem dla małżonków, aby kształtowali swą miłość na wzór miłości Boga do swego ludu oraz by od Niego czerpali siłę do takiej miłości: „Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość... Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” (Pnp 8,6-7).

Przymierze Boga z Jego ludem — ukazywane na podobieństwo miłości męża i żony — było przygotowaniem nowego i wiecznego Przymierza, w którym Syn Boży przez Wcielenie i dzieło Odkupienia złączył ze sobą całą ludzkość. Stary Testament ukazuje w Księdze Rodzaju, pierwotny zamysł Boga, aby małżeństwo było jedno i nierozerwalne. Przedstawia też ludzką słabość po grzechu pierworodnym. W Starym Testamencie znajdujemy nie tylko opisy niewierności, ale wprost zezwolenie Mojżesza na oddalenie swej żony i wielożeństwo nawet tych, którzy byli przedstawicielami Boga wobec ludu. Wciąż jednak przypominany był ideał wiernej miłości, który ogłosił Chrystus: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kryzys praca wierność wiara rodzina małżeństwo sakrament małżeństwa rozwód żona wyjazd mąż małżonkowie współmałżonek rozłąka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W