Poza Bogiem nic nie istnieje

Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz"

Poza Bogiem nic nie istnieje

ks. Marian Polak

Kochaj i rób co chcesz

ISBN: 978-83-7720-052-0
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej
Poza Bogiem nic nie istnieje
Hymn dziękczynienia!
Dobrzy i źli aniołowie
Upadek pierwszych rodziców
Czas oczekiwania
Naród wybrany
Narodził się w Betlejem

Poza Bogiem nic nie istnieje.

Objawienie Boże mówi nam, że Stwórcachcąc uszczęśliwić niezmierzoną liczbę stworzeń powołał je do istnienia z nicości, a wśród nich aniołów i ludzi. Od zawsze je miłował i znał je, one dla Niego istniały w Jego odwiecznym zamyśle. Bóg istnieje poza czasem. Ograniczone stworzenia, które zaistniały w czasie, zawsze były dla Niego obecne; znał je i kochał. To samo należy powiedzieć o ludzkiej naturze Syna Bożego. Jeszcze przed wcieleniem Syna Bożego, Chrystus prawdziwy człowiek i wszystkie Jego ziemskie czyny, męka, śmierć i zmartwychwstanie, były zawsze obecne przed Bogiem, dzięki temu sprawiedliwość Boga od zawsze utożsamia i identyfikuje się z Jego nieskończonym miłosierdziem.

Wszystko to, co Bóg stworzył było bardzo dobre, On nigdy nie stwarza i nie aprobuje zła ani grzechu. Otrzymaliśmy od Niego wszystko poza naszym grzechem, który pochodzi od nas. Ponieważ Bóg stworzył człowiekowi nieśmiertelną duszę, dlatego grzechy, będąc produktem jego nadużytej wolności, należą do grzesznika, są jego własnością, i gdzie przebywa jego nieśmiertelna dusza, jego osoba, tam przebywa jej własność, jej fatalny bagaż. Święty Augustyn (+430) stwierdza: ”Za każdym razem gdy odwracasz się od dobra, odłączasz się od Słowa, które jest Nieskończonym Dobrem. Dlatego stajesz się niczym, ponieważ jesteś bez Słowa, a „bez Niego zaś nic nie zaistniało” (J 1, 3). Gdy nie żałujemy za grzechy i nie prosimy Boga o przebaczenie, i w takim stanie kończymy naszą ziemską próbę, nasza własność, nasze grzechy, przez całą wieczność będą nas zadręczać i przypominać na próżno przelaną za nas Krew Chrystusa i Jego odrzucone miłosierdzie. Odrzucając Chrystusa i Jego miłosierdzie, pozostajemy bezbronni przed wymogami Bożej sprawiedliwości. Tylko Jezus, którego odrzuciliśmy, mógłby nas obronić przed jej żądaniami, jednakże nasza nadużyta i nieodwracalna wolność, odrzucając Boga i Jego miłość, stała się naszą wieczną samoudręką i piekłem.

Przez podobieństwo dobre czyny sprawiedliwych, dokonane w zjednoczeniu z Chrystusem, staną się ich radością i chwałą (J 15, 5; Ap 14, 13). Dlaczego swymi grzechami nienawidzisz Boga i samego siebie? „Świat sam się wyniszcza wyzwalając moce zła”. „Życie bez Boga, to życie zwierzęce”. Kto odrzuca Boga gardzi swoim Stwórcą, niszczy samego siebie i gorszy drugich. Kto nie broni życia jest jego wrogiem. Bronić życia, to bronić Boga, który jest źródłem wszelkiego życia. Broń prawdziwego życia, a nie jego namiastki! Opamiętaj się! Czy to, co posiadasz, posiadasz razem z Chrystusem? Spoglądasz na pola, łąki, lasy, góry, jeziora, słyszysz szmer strumyka i śpiew ptaków, czujesz ciepły dotyk promieni słońca, widzisz na niebie  tysiące gwiazd — to wszystko Stwórca podtrzymuje w istnieniu. Czy ta księga stworzenia mówi ci o wielkości i pięknie Boga?

dalej >>

 

opr. ab/ab« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao