Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Gianfranco Ravasi

Psalmy cz. 1

ISBN: 978-83-60703-27-4

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007
Fragmenty dostępne na naszych stronach:


Psalm 1

PIEŚŃ WEJŚCIA DO PSAŁTERZA:
DWIE DROGI, DWA PRZEZNACZENIA

Zgromadzenie bezbożnych / jest złem dla nich samych, / złem dla świata. / Zgromadzenie sprawiedliwych / jest dobrem dla nich samych, / dobrem dla świata. / Rozproszenie bezbożnych / jest dobrodziejstwem dla nich samych, / dobrodziejstwem dla świata. / Rozproszenie sprawiedliwych / jest złem dla nich samych, / nieszczęściem dla świata.

(Talmud, Sanhedryn 71a)

1 Szczęśliwy mąż, który nie wchodzi na spotkania z występnymi,

nie zatrzymuje się na drodze grzeszników

i nie siada w kręgu oszczerców!

2 Przeciwnie: w prawie Jahwe znajduje radość,

nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą.

3 Jest on jak drzewo zasadzone nad kanałem,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną;

wszystkie jego dzieła powiodą się.

4 Nie tak z występnymi, nie tak:

Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

5 Toteż występni nie wstaną na sądzie

ani grzesznicy — w zgromadzeniu sprawiedliwych,

6 bo Jahwe miłuje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych ulegnie zniszczeniu.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kontekst interpretacja Stary Testament tekst egzegeza Psalmy biblistyka dwie drogi wymiar literacki pieśń wejścia do psałterza dwa przeznaczenia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W