Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bp Tadeusz Pieronek

PRZEWODNIK

Przywykliśmy od dziesiątków lat, że w Krakowie ukazuje się "Tygodnik Powszechny" i że jego redaktorem naczelnym jest Jerzy Turowicz. Wokół "Tygodnika" tworzyła się i skupiała przez lata polska inteligencja (nie tylko katolicka), dzięki niemu Kościół katolicki, wiara i refleksja religijna były obecne w polskich środkach społecznego przekazu nawet w najtrudniejszych latach szalejącej cenzury, na nim w dużej mierze wyrastała soborowa świadomość Kościoła w Polsce, poczucie godności osoby ludzkiej i praw obywatelskich w społeczeństwie.

Czy można więcej wymagać od katolickiego pisma społeczno-kulturalnego?

Wpływ naczelnego redaktora na "Tygodnik" był tak wielki, że w sposób naturalny utożsamiano pismo z Jerzym Turowiczem. Był człowiekiem autentycznej wiary, włączającym się w nurt odpowiedzialności świeckich za wspólnotę Kościoła w takiej mierze, na jaką pozwalała mu jego wiedza, odwaga niezbędna do podjęcia wyzwania rzuconego całemu polskiemu społeczeństwu, ale zwłaszcza intelektualistom w drugiej połowie XX w., oraz środki, jakimi dysponował.

Jego chrześcijaństwo było zapewne bardzo bogate wewnętrznie, skoro dawało mu taką wrażliwość na człowieka, że nie zostawiał go bezradnym w gąszczu propozycji współczesnej kultury, jakże często niosących ze sobą nie tylko zagrożenia, ale i wartości, które trzeba było dostrzec i przyswoić. On dostrzegał jedno i drugie, był nieocenionym przewodnikiem, zwłaszcza dla osób mniej związanych z Kościołem, ale sięgających po "Tygodnik Powszechny" jako jedyne pismo niezależne. Dotyczyło to również Kościoła, dla którego Sobór Watykański II był wielkim wydarzeniem właśnie dlatego, że otwarł go na świat po to, by świat mógł się otworzyć na Chrystusa. To poprzez "Tygodnik" dokonywało się przyswajanie Kościołowi wartości świata, a światu wartości wiary. Z osobowości redaktora Turowicza "Tygodnik" czerpał zapewne swój spokojny, pozbawiony agresji i tryumfalizmu stosunek do Kościoła i religii, unikał etykiet i sztandarów, a preferował pozbawioną wielkich emocji debatę intelektualną.

Czy "Tygodnik Powszechny", czy Kraków bez Turowicza będzie uboższy? Zapewne tak. Jest przecież uboższy bez władców, którzy rządzili Polską z Wawelu, odczuwa brak wielu duchowych przywódców, poetów, pisarzy, naukowców, twórców kultury, którzy odeszli w przeszłość. Wielkość ma jednak to do siebie, że zostawia niezatarty ślad w tradycji, klimacie miasta, a zwłaszcza w ludziach. Redaktor Jerzy Turowicz zostawia po sobie pamięć człowieka, z którego mądrości, odwagi i umiłowania prawdy będą czerpały pokolenia.

Bp Tadeusz Pieronek---
Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: śmierć kultura praca Tygodnik Powszechny wspomnienie Tadeusz Pieronek Jerzy Turowicz gazeta Sobór Watykański II świeccy redakcja epitafium
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W