Kościół światłem świata

Nauka wiary i życia chrześcijańskiego

Kościół światłem świata

Kazimierz Kucharski SJ

KOŚCIÓŁ ŚWIATŁEM ŚWIATA

Nauka wiary i życia chrześcijańskiego

ISBN: 83-7318-331-0

wyd.: WAM 2006Spis treści
Wstęp 5
Dlaczego wierzący kocha Kościół święty?7
Zachowanie związku między Kościołem a Pismem świętym12
Kościół święty a twoje życie19
Rok Liturgiczny w życiu religijnym23
Postawa ofiary znakiem miłości28
Chrześcijaństwo wobec niewolnictwa32
Formy duchowego oddziaływania jezuitów38
Dlaczego złościsz się na dar Bożego Objawienia?45
Kobieta i jej rola w Piśmie św. i w Kościele50
Istota i sens życia zakonnego w Kościele świętym57
Skąd wziął się celibat?63
Wkład ludzi Kościoła w naszą kulturę narodową68
Czy Kościół jest nam potrzebny?74
Usuwanie cierpienia zadaniem chrześcijanina80
Sens i znaczenie przysięgi małżeńskiej86
Postawa katolika wobec władzy Kościoła92
Wdowieństwo w Nowym Testamencie i w życiu Kościoła97
Katolik wobec rozwodu101
Dlaczego zbiera się pieniądze podczas Mszy świętej?107
Unici — Kościół greckokatolicki113
Troska o kulturę — drogą ku chrześcijaństwu119
Dlaczego człowiek składa śluby?123
Rozwód cywilny i co dalej?129
Jak rozumieć przykazanie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”?136
Dlaczego we Mszy świętej odmawiamy Credo?142
Chrześcijaństwo a reinkarnacja148
Dlaczego słowo „dogmat” budzi w nas opór?155
Kiedy i w jakich sprawach papież jest nieomylny?161
Istota i duchowość prawosławia168
Proces odchodzenia od Kościoła176
Co oznacza posłuszeństwo w Kościele?183
Żebranie według myśli Kościoła190
Ekumenizm zadaniem ludzi Kościoła196
Deklaracja soborowa o wolności religijnej203
Kim są Ojcowie Kościoła?211
Sens ludzkiej pracy215
Trzy dobre uczynki: jałmużna, modlitwa i post222
Deklaracja soborowa o wychowaniu chrześcijańskim228
Kościół wobec wiernych235
Świeccy i ich zadania w parafii241
Bóg obdarza człowieka swoim prawem247
Skąd bierze się postawa nieangażowania w życie Kościoła?253
Konieczność rachunku sumienia z polskiej religijności259
Czego nie da się pogodzić z Kościołem Powszechnym?265
Czy skąpstwo jest winą?271
Kiedy obowiązuje uczestniczenie we Mszy świętej?276
Co to jest depozyt wiary?283
Powszechne prawo gościnności Bożym nakazem288
Czy człowiek, który uważa się za rozumnego, może wierzyć w zabobony?294
Święty Ignacy patronem matek — woda św. Ignacego301
Odpowiedzialność wierzącego za misje307
Jak Kościół rozumie Tradycję Świętą?314
Służba dobrą powinnością człowieka320
Ubóstwo w Kościele z potrzeby serca327
Dlaczego pojednanie Kościoła katolickiego z prawosławiem jest tak ważne?334
Fanatyzm i nacjonalizm wrogiem wiary341
Kościół jako miejsce modlitwy347
Specyfika polskich nabożeństw352
Wielki Post w życiu Kościoła358
Księgi liturgiczne Kościoła364
Chrześcijanin wobec znaków czasu370
Obowiązki człowieka wobec rodziny377
Skąd wielość obrządków Mszy św. w Kościele?383
Drogi uzdrowienia naszego ducha390
Ludobójcze wojny w Starym Testamencie396
Ojciec Jan Beyzym SJ — posługacz trędowatych400
Piąte: „Nie zabijaj”406
Siódme: „Nie kradnij”412
Dlaczego Bóg jest nieobecny w życiu wielu katolików?417
Czym są w istocie przykazania kościelne?422
Czy Sobór Watykański II był darem?428
Różne znaczenia słowa „Amen”435
Jak ślubowałeś, to dotrzymaj słowa439
Panem jest Jezus (Rz 10, 9)443
Bibliografia447

Wstęp

Człowiek, któremu brakuje pokory i wiary, nie rozumie Kościoła świętego będącego tajemnicą, darem Boga dla człowieka. Bóg bowiem zechciał zbawiać ludzi we wspólnocie Kościoła i przez Kościół. Bez wiary nie pojmie się, że w tym Chrystusowym Organizmie jest element Bosko — ludzki. Jest obecny najświętszy Bóg i grzeszny człowiek.

W rekolekcjach ignacjańskich, które kiedyś prowadziłem, uczestniczyła niewierząca nauczycielka. Wtedy dopiero poznała najprostsze znaki wiary: krzyż, adorację, cichą rozmową i uczyła się wsłuchiwania się w swój świat wewnętrzny. Każdego dnia po zakończeniu rekolekcyjnej modlitwy, zdawała relacje z tego, co się działo w jej sercu. Ostatnią wypowiedź przekazała innemu księdzu w kancelarii parafialnej: „Nie wiedziałam, że Kościół jest taki piękny”. Tak, jest piękny, bo niesie ducha, świętość i pokój serca. Przez niego Bóg przekazuje ludziom swoją świętość.

Kościół jest gorejącym światłem w egipskich ciemnościach naszego pielgrzymowania. Duchowa ciemność bez Bożej pomocy jest nieprzekraczalna. Nikt z ludzi nie zdoła w niej zapalić światła i pokazać drogi. Bóg pierwszy wkroczył w historię świata, rozjaśniając ją Sobą: „Ja jestem światłością świata — mówi Jezus — Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia” (J 8, 12). Od Jezusa zapala się światło w naszych sercach. Trzeba je przekazywać innym ludziom jak pochodnię. To Boża prawda i mądrość. Przebaczenie win człowiekowi, radość z powrotu do Boga, przekazywanie Bożego światła to zadanie naszego życia.

Mam nadzieję, że pozycja „Kościół światłem świata” przybliży czytelnikowi te prawdy. Praca nie była łatwa, ponieważ teksty spisywane także z taśm wymagały znacznego wysiłku, ale ufam, że wspólny trud wielu Osób przyniesie pożądane owoce. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcali swój czas i serce. Najpierw Pani Redaktor Danucie Dziedzic i Jej Mężowi, Wojciechowi. Dziękuję za wielki wkład Pani Beacie Bandrów. Szczególne słowa wdzięczności za pomoc należą się Księdzu Stanisławowi Kiełbowi SJ. Chcę podziękować także Paniom: Julii Lach, Teresie Kwiatkowskiej, Alinie Tarnawskiej oraz innym, którzy chętnie pomagali przy redagowaniu książki. Niech dobry Bóg wynagrodzi po swojemu.

Ks. Kazimierz Kucharski SJ

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao