L'Osservatore Romano 7-8(414)/2019

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano 7-8 (414)/2019

L'OSSERVATORE ROMANO - n. 7-8/(414)2019


Dokumenty papieskie
Orędzie na 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 4
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 r. 7
Orędzie na III Światowy Dzień Ubogich 9
Podróż apostolska do Rumunii
Przesłanie wideo przed podróżą 13
Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Bukareszcie 14
Andrea Tornielli — Road map przyszłości Europy 16
Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Danielem i członkami Stałego Synodu 17
Rozważanie przed modlitwą Ojcze nasz w katedrze prawosławnej 19
Przemówienie Patriarchy Daniela 21
Homilia podczas Mszy św. w katedrze katolickiej 22
Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium w Şumuleu Ciuc 24
Andrea Monda — Każdy naród musi odkryć swoją duszę 26
Przemówienie podczas spotkania maryjnego z młodzieżą i rodzinami w Jassach 27
Modlitwa zawierzenia 29
Homilia podczas Boskiej Liturgii w Blaju 31
Słowa przed modlitwą Regina caeli w Blaju 32
Przemówienie do Romów w Blaju 33
Andrea Tornielli — Śladem tradycji 34
Audiencja generalna po podróży 35
Wizyta w Camerino
Gaetano Vallini — Ludzie, którzy nie chcą tracić nadziei 37
Homilia podczas Mszy św. 38
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 40
Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi 41
Homilie Ojca Świętego
W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego 43
Audiencje generalne
29.05.2019 - Zbawienia się nie kupuje12.06.2019 - Jedność i wolność należą do DNA Kościoła19.06.2019 - Wszyscy rozumieją język prawdy i miłości26.06.2019 - Nie może być miejsca na egoizm w duszy chrześcijanina 45
Modlitwa maryjna z Papieżem
23.06.201929.06.201930.06.2019 50
Homilie papieskie podczas Mszy świętych w Domu świętej Marty
21.05.2019 - Pokój, który budzi uśmiech w sercu28.05.2019 - Chrześcijanin jest zawsze młody11.06.2019 - Służba i bezinteresowność 54
Artykuły
Wojciech Giertych OP — Religijność a wiara 58
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 61
Śp. kard. Elio Sgreccia 62
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 63

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama