Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

Małżeństwo i Rodzina

myśli na niedzielę

ISBN: 978-83-61533-73-3
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Adwent przeżywany w rodzinie
W oczekiwaniu na Święta
Boże Narodzenie w rodzinie
Święta czasem scalającym rodzinę
Posypanie głowy popiołem symbolem pragnienia pokuty
Wielki Tydzień. Dlaczego „Wielki”?
Kto szuka Boga bez krzyża, znajdzie krzyż bez Bog
Nie możecie służyć Bogu i mamonie
Perła naszego życia

Wstęp

Znane jest zdanie wypowiedziane przez Jana Pawła II: Przyszłość świata idzie przez rodzinę. To zdanie Sługi Bożego jest drogowskazem, ale i przestrogą. Pomyślność małżeństw i rodzin jest fundamentem dla przyszłości całych społeczeństw, państw i narodów. Słabość rodziny jest słabością całych grup społecznych. Nie ma uzasadnionej nadziei dla rozwoju siły duchowej, ale także siły doczesnej świata bez troski o trwałość małżeństw i rodzin.

Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał w swoim nauczaniu do grzechu pierwszych ludzi. Przypominał, że ten grzech polegał przede wszystkim na tym, że szatan podważył zaufanie Adama i Ewy do Boga i Jego nakazów. Ta pokusa — przypominał papież — idzie przez historię świata i ludzkości i dziś w szczególny sposób wyraża się w postawie wobec małżeństwa i rodziny.

Człowiek jest grzeszny i upada. Szczególnie niebezpieczne jest dziś to, że grzech się usprawiedliwia, a nawet nazywa dobrem, zaś dobro często się poniża i osłabia. Ta sytuacja dotyczy wielu dziedzin, ale chyba najbardziej dotyka małżeństwa i rodziny. Podważa się dziś wszystkie podstawowe zasady prawa naturalnego i prawa objawionego dotyczące życia i rodziny, czyli jej trwałości, nierozerwalności, świętości, nienaruszalności życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odpowiedzialnego małżeństwo i czystości przedmałżeńskiej. Te tendencje znajdują wyraz w dyskusjach na temat zapłodnienia „in vitro”. Gdzie ratunek? Gdzie uzdrowienie? Gdzie nadzieja? W Bogu i Jego słowie. W Bogu i Jego miłości i mocy.

W książce pragnę pomóc małżonkom, rodzinom, przyszłym małżonkom i wszystkim, którzy wspierają rodziny w jakikolwiek sposób. Rozważam różne — wielkie i małe (codzienne) — problemy rodziny odnosząc je do Słowa Bożego, do kolejnych czytań mszalnych w niedziele w ciągu roku. Rozważania tej książki odnoszą się do pierwszego z trzech zestawu czytań (A).

Modlę się, by po te rozważania sięgnęli małżonkowie i rodziny, żony i mężowie, ich dzieci oraz inne osoby zaangażowane w życie rodziny swojej lub swoich najbliższych, by pomagali im przetrwać trudne chwile i kryzysy, które są i uniknąć się ich nie da, by umacniali swoją postawą związek i swoim życiem dawali dobre świadectwo tego, że Bóg tak umiłował człowieka i świat, że Syna swojego dał na ofiarę za każdego. Nie nadaremno.

Niech czytając te myśli dyskutują, rozmawiają, czynią dobro. Niech też książka ta będzie duchowym pokarmem na każdy tydzień. Wszystkim błogosławię.

Bp Jan Szkodoń

dalej >>

 

opr. aw/aw



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo rodzina małżeństwo dzieci żona mąż rozważania małżonkowie medytacje żony mężowie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W