Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

Małżeństwo i Rodzina

myśli na niedzielę

ISBN: 978-83-61533-73-3
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Adwent przeżywany w rodzinie
W oczekiwaniu na Święta
Boże Narodzenie w rodzinie
Święta czasem scalającym rodzinę
Posypanie głowy popiołem symbolem pragnienia pokuty
Wielki Tydzień. Dlaczego „Wielki”?
Kto szuka Boga bez krzyża, znajdzie krzyż bez Bog
Nie możecie służyć Bogu i mamonie
Perła naszego życia

Kto szuka Boga bez krzyża, znajdzie krzyż bez Boga

Historia dwóch uczniów Jezusa idących do Emaus jest symbolem, jakby skrótem życia każdego człowieka. Streszcza też dzieje wielu małżeństw i rodzin.

Uczniowie, pełni przygnębienia po ukrzyżowaniu ich Pana i Mistrza, mówią do Jezusa, który się do nich przyłączył, a którego nie rozpoznali: "A myśmy się spodziewali" (Łk 24,21). Podobnie jest w życiu człowieka. Wielu też małżonków przeżywa większe czy mniejsze rozczarowania. Przychodzą chwile, sytuacje, kiedy pojawia się gorycz, pretensje, zwątpienie, żal do współmałżonka, a nawet pokusa odejścia. Rozczarowanie dotyczy niekiedy dzieci. Rodzice nieraz nie mogą zaakceptować dziecka, które jest niepełnosprawne, mało zdolne, sprawiające wiele trudności wychowawczych.

Zmartwychwstały Jezus mówi do uczniów: "O nierozumni ... czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" (w. 26). Życie jest drogą do nieba. Na tej drodze obecny jest krzyż i grzech.

Krzyż trzeba brać na każdy dzień i pomagać bliźnim, szczególnie w rodzinie, w niesieniu krzyża. Grzech trzeba zanurzyć we Krwi Chrystusa. Za swój grzech żałujmy, bliźniemu przebaczajmy w duchu słów: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Gdy przybyli do wsi, uczniowie powiedzieli do Jezusa: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił" (w. 29).

Nie uniesiemy krzyża bez mocy Zmartwychwstałego Pana. Nie przezwyciężymy niszczącej siły grzechu bez miłosiernej miłości Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał na odpuszczenie grzechów. Tylko wtedy, gdy będziemy wpatrywać się w Krzyż Chrystusa i zapraszać Chrystusa Zmartwychwstałego do swego życia, do rodziny, potrafimy unieść krzyż i przezwyciężyć grzech pychy, niechęci, zwątpienia. Ocalimy trwałość i świętość rodziny. Ocalimy swe powołanie, jako rodzice damy dzieciom pokój i szczęście. Otworzymy sobie i bliskim niebo.

Gdy Pan Jezus zasiadł z nimi przy stole, "wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im" (w. 30). Uczynił tak, jak w czasie Ostatniej Wieczerzy. "Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go" (w. 31).

"Łamanie Chleba" - to Eucharystia, a także to każdy czyn miłości wobec bliźnich. Wszyscy, wszystkie małżeństwa i rodziny rozpoznają Pana Jezusa, ale także uczą się w nowy sposób patrzeć na bliźniego, z życzliwością, pokornie, z gotowością na przeproszenie i przebaczenie.

Św. Piotr pisał: "Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który ... sądzi według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie" (1 P 1,17).

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo zmartwychwstanie Wielkanoc rodzina małżeństwo dzieci żona mąż rozważania małżonkowie medytacje żony mężowie droga do Emaus
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W