Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Daniel Clark

ŻYWY CZY MARTWY?
Sens zmartwychwstania Jezusa

ISBN: 978-83-7505-741-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Krótki przewodnik po sposobie cytowania Biblii
Przedmowa
Po co czytać książkę o zmartwychwstaniu Jezusa?
Dlaczego warto przyjrzeć się Jezusowi?
Dlaczego warto przemyśleć sprawę zmartwychwstania Jezusa?
Dlaczego powinniśmy zajmować się zmartwychwstaniem Jezusa?
Słowo do ciebie
Czy to ma jakieś znaczenie?
Szukając Innego
A co się zmieni gdy założymy, że Bóg stał się jednym z nas?
Życie i nauczanie Jezusa świadczy o Jego ponadludzkiej mocy


Życie i nauczanie Jezusa świadczy o Jego ponadludzkiej mocy

Każdy, kto czyta jedną z czterech najstarszych biografii Jezusa, jakie zachowały się do naszych czasów (które powszechnie znane są jako Ewangelie), wie, że Jezus był niezwykłym człowiekiem. Wszyscy też muszą przyznać, że miał ponadludzką moc, którą objawiał w różny sposób. Na przykład:

Nauczanie Jezusa. Jego nauczanie na temat moralności, etyki oraz życia duchowego wprawiało tłumy w zdumienie... ponieważ przemawiał do nich jak ktoś, kto miał władzę, a nie jak ci, którzy w tamtych czasach byli duchowymi przywódcami Izraela (por. Mk 1, 22). Muhammad, Gandhi, Dalai Lama oraz wszyscy inni duchowi przywódcy, jacy działali od czasów Jezusa aż do teraz, z uznaniem odnosili się do Jego nauki i zachęcali innych, aby postępowali według jej wskazań. Jej założenia zaadaptowali nawet niektórzy świeccy liderzy.

Jezusowa moc uzdrawiania. Lekarze, stosując nowoczesne metody i sprzęt, są dziś w stanie wyleczyć wiele chorób. Jezus za to leczył wyłącznie dotykiem i słowem. Po jednym z takich cudów, gdy do zdrowia powrócił sparaliżowany mężczyzna, który na oczach wszystkich wstał, wziął swoje nosze i wyszedł na zewnątrz, jeden z ewangelistów, opisujących dzieje Jezusa, zanotował, że wszyscy byli zadziwieni i wielbili Boga, mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego (Mk 2, 12). Ewangelie wspominają nawet takie sytuacje, gdy na wezwanie Jezusa powracali do życia zmarli. Nic więc dziwnego, że wszyscy dziwili się ogromnie (Mk 5, 42).

Władza Jezusa nad żywiołami. Meteorolodzy są w stanie przewidzieć nadejście burzy, nie mogą jednak jej powstrzymać. W łodzi miotanej falami na wzburzonym jeziorze Jezus rozkazał burzy, aby się uspokoiła — i tak się stało! Przerażenie, jakie ogarnęło wtedy tych, którzy z Nim byli, wskazuje, że nie chodziło tu wyłącznie o sprytne wyczucie odpowiedniej chwili na wypowiedzenie takich słów. Natychmiast zaczęli pytać siebie nawzajem: Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne? (Mk 4, 41).

Dziś wielu podaje w wątpliwość historie takie jak ta (w części drugiej zastanowimy się, czy są one historycznie wiarygodne), jednak wtedy nikt nie wątpił, że cały ten katalog cudów wskazuje na wydarzenia, jakie naprawdę miały miejsce — wierzyli nawet ci, którzy Mu się sprzeciwiali (por. Mk 3, 22). W rzeczy samej byli oni pierwszymi, którzy przyznawali, że Jezus posiada ponadnaturalną moc.

Wtedy nikt nie wątpił, że cały ten katalog cudów wskazuje na wydarzenia, jakie naprawdę miały miejsce — wierzyli nawet ci, którzy Mu się sprzeciwiali.

W każdym razie jasne jest, że Jezus wiedział, iż jest kimś więcej niż tylko normalnym człowiekiem i że posiada Boską moc. Jego słowa i działanie często wskazywały na to, że był świadomy tego, iż jest Bogiem. „Eksperci” od spraw religijnych tamtych czasów (którym nie podobało się to, co Jezus robił) byli jednymi z pierwszych, którzy zdali sobie z tego sprawę. Przy pewnej okazji szeptali między sobą: Dlaczego On tak mówi? Bluźni! Któż może odpuszczać grzechy? Jedynie sam Bóg (Mk 2, 7). Wiedzieli, że Jezus uważał się za Boga, a w dodatku mogli się przekonać, że Jego nadzwyczajne działanie potwierdzało Jego naukę.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie chrześcijaństwo wiara św. Paweł chrześcijanie fakty historyczność świadectwa uzdrowienia wydarzenia paschalne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W