Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 3(311)/2009

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie na Wielki Post 2009 r. 3
Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 5
Orędzie na XVII Światowy Dzień Chorego7
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Z okazji 40. rocznicy powstania pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej w Rzymie 9
Po koncercie z okazji 85. urodzin ks. Georga Ratzingera 11
Do członków ekumenicznej delegacji z Finlandii 12
Podczas audiencji dla nowego Patriarchy Kościoła syryjskiego 13
Do Trybunału Roty Rzymskiej 14
Do członków Międzynarodowej Komisji Wspólnej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym 17
HOMILIE PAPIESKIE
Podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 18
Podczas Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego20
VI ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN
Przesłanie Benedykta XVI do uczestników spotkania rodzin w Meksyku 22
Modlitwa za dziadków24
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Katecheza środowa 21 stycznia 26
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 25 stycznia 28
Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw29
AUDIENCJE GENERALNE32
7.01.2009
14.01
21.01
28.01
32
MODLITWA MARYJNA Z PAPIEŻEM40
4.01.2009
6.01
11.01
18.01
25.01
40
ZDJĘCIE EKSKOMUNIKI Z CZTERECH BISKUPÓW NALEŻĄCYCH DO BRACTWA ŚW. PIUSA X
Dekret Kongregacji ds. Biskupów 45
Miłosierdzie i oczekiwanie 45
Nota Sekretariatu Stanu 46
Giovanni Maria Vian — Vaticanum II a pokojowy gest Papieża 46
Carlo Di Cicco — Nieporozumienie. Gest pojednania i burza medialna 47
Anna Foa — Kłamstwo oświęcimskie48
ARTYKUŁY
Robert Imbelli — Obama, Lincoln i aniołowie. O prawdziwą umowę społeczną 49
Stanisław Zimniak — Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Wizja polskiego proroka kard. Augusta Hlonda 50
Diego Yuuki — Świadkowie Chrystusa wierni aż po najwyższą ofiarę53
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Telegram Papieża do nowego Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla 55
Przesłanie Benedykta xvi z okazji intronizacji Patriarchy Cyryla 56
Przesłanie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia kard. Javiera Lozana Barragana na 56. Światowy Dzień Chorych na Trąd 56
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 57
Audiencje 59
Nominacje i decyzje papieskie 60
Kronika 62
Śp. kard. Pio Laghi 63
Śp. kard. Stefan II Ghattas64
Intencje Apostolstwa Modlitwy 2010 Okł.

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W