Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 4(262)/2004

DOKUMENTY PAPIESKIEList apostolski Jana Pawła II z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium4
List papieski do rodzin montfortiańskich8
Orędzie Papieża na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r. 12
Orędzie Ojca Świętego na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004 r.14
Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: «Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym» 16
Przesłanie Ojca Świętego do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: «Naturalne metody regulowania poczęć i kultura życia» 18
Przesłanie Papieża z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów — Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego20
TROSKA KOŚCIOŁA O CHORYCHRozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 8 II 21
Audiencja generalna 11 II 22
Spotkanie z chorymi w Bazylice Watykańskiej23
O. Angelo d'Agostino SJ — Nie pozostawię ich bez opieki24
WIELKI POST W KOŚCIELERozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 22 II25
Liturgia Słowa w Środę Popielcową26
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 29 II 26
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 7 III27
X ROCZNICA POWSTANIA PAPIESKIEJ AKADEMII «PRO VITA»Przesłanie Jana Pawła II do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita» 28
Przemówienie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita» 29
Prof. Alicja Grześkowiak — Prawne aspekty ustaw dotyczących prawa do życia w pluralistycznym społeczeństwie30
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGODo uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa 33
Do członków Trybunału Roty Rzymskiej34
Do nowego ambasadora Republiki Chińskiej36
HOMILIE PAPIESKIEMsza św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego38
AUDIENCJE GENERALNE14.01
4.02
18.02
28.01
39
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM11.01
01.02
15.02
43
KOŚCIÓŁ W POLSCEList Papieża z okazji 75-lecia Zgromadzenia Sióstr Michalitek 44
List Ojca Świętego do bpa Jana Śrutwy 45
Przemówienie Papieża do delegacji Uniwersytetu Opolskiego 46
Przemówienie abpa Alfonsa Nossola 47
Przemówienie rektora prof. Józefa Musieloka 47
Laudacja ks. prof. Helmuta Jana Sobeczki 48
List Jana Pawła II do kard. Andrzeja Marii Deskura 50
Kard. Andrzej Maria Deskur — Kocham Sercem Maryi51
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce51
Przemówienie do pielgrzymów polskich 52
25-lecie konsekracji biskupiej Prymasa Polski kard. Józefa Glempa 52
Śp. bp Józef Gucwa53
Abp Edmund Piszcz — Dar Ojca Świętego dla mieszkańców Olsztyna53
ARTYKUŁYKard. Stanisław Nagy SCJ — Zbliża się 25. rocznica powstania polskiego «L'Osservatore Romano» 54
Ks. Adam Wolanin SJ — O. Matteo Ricci — europejski «Chińczyk», misjonarz «aktualny» 55
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJIntencje Apostolstwa Modlitwy na rok 200558
KRONIKAAnnuario Pontificio na rok 2004
Śp. kard. Opilio Rossi
60Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W