L'Osservatore Romano LISTOPAD - 11(387)/2016

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano LISTOPAD - 11(387)/2016

Dokumenty papieskie
Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 r. 4
Podróż Papieża do Szwecji
Homilia w luterańskiej katedrze w Lund 7
Wspólna deklaracja Papieża i przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej 9
Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Malmö 11
Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Malmö 13
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 14
Konferencja prasowa podczas lotu z Malmö do Rzymu 15
Przemówienia, przesłania i homilie papieskie
Do uczestników światowego spotkania poświęconego roli sportu 19
Z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 20
Podczas audiencji dla włoskich seniorów 22
Podczas Mszy św. kanonizacyjnej 24
Przed modlitwą Anioł Pański 16 X 25
Do członków Fundacji Jana Pawła II 26
Do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu powołaniowemu 27
Do uczestników 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego 29
Do Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II 33
Do uczestników kongresu wikariuszy biskupich i delegatów biskupich ds. życia konsekrowanego 35
Przedmowa Papieża Franciszka do książki o. Luisa Dri38
Wspólna deklaracja Papieża i Prymasa Wspólnoty anglikańskiej41
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Katecheza podczas audiencji jubileuszowej 22 X 43
Słowa do uczestników Narodowej Pielgrzymki Polaków 44
Audiencje generalne
12.10 2016 - Rewolucyjne uczynki miłosierdzia19.10.2016 - Żywność i woda prawami powszechnymi26.10.2016 - Taka sobie historyjka 45
Modlitwa maryjna z Papieżem
23.10.201630.10.2016 50
Homilie papieskie podczas Mszy świętych w Domu świętej Marty
. 53
Artykuły
Ferdinando Cancelli — O książce Siostra śmierć abpa Vincenza Pagli 57
Andrea Possieri — Jakie społeczeństwo powstanie po kryzysie ekonomicznym? 58
kobiety kościół świat
Mercedes Navarro Puerto — Judyta zbawicielka60
Działalność Stolicy Apostolskiej
Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 62
Kronika 64
Nominacje i decyzje papieskie 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama