Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L′ OSSERVATORE ROMANO - n. 12(248)/2002

DOKUMENTY PAPIESKIE
List apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II4
WPROWADZENIE (4) — Papieże a różaniec (4) — Październik 2002 — październik 2003: Rok Różańca (4) — Zastrzeżenia wysuwane względem różańca (5) — Życie kontemplacyjne (5) — Modlitwa o pokój i za rodzinę (6) — «Oto Matka twoja!» (J 19, 27) (6) — Śladami świadków (6)
ROZDZIAŁ I. KONTEMPLOWAĆ CHRYSTUSA Z MARYJĄ
Oblicze jaśniejące jak słońce (6) — Maryja wzorem kontemplacji (7) — Wspomnienia Maryi (7) — Różaniec modlitwą kontemplacyjną (7) — Wspominanie Chrystusa z Maryją (7) — Uczyć się Chrystusa od Maryi (8) — Upodabniać się do Chrystusa z Maryją (8) — Prosić Chrystusa z Maryją (9) — Głosić Chrystusa z Maryją (9)
ROZDZIAŁ II. TAJEMNICE CHRYSTUSA — TAJEMNICE MATKI
Różaniec «streszczeniem Ewangelii» (10) — Stosowne uzupełnienie (10) — Tajemnice radosne (10) — Tajemnice światła (11) — Tajemnice bolesne (11) — Tajemnice chwalebne (12) — Od «tajemnic» do «Tajemnicy»: droga Maryi (12) — Tajemnica Chrystusa, tajemnica człowieka (12)
ROZDZIAŁ III. «DLA MNIE ŻYĆ TO CHRYSTUS»
Różaniec drogą przyswajania tajemnicy (13) — Metoda wartościowa (13) — Metoda, którą jednak można ulepszyć (14) — Zapowiedź tajemnicy (14) — Słuchanie Słowa Bożego (15) — Milczenie (15) — «Ojcze nasz» (15) — Dziesięć «Zdrowaś Maryjo» (15) — «Chwała Ojcu» (16) — Końcowy akt strzelisty (16) — «Koronka» (16) — Rozpoczęcie i zakończenie (16) — Rozłożenie w czasie (16)
ZAKOŃCZENIE — «O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nasz Bogiem!» (17) — Pokój (17) — Rodzina: rodzice... (18) — ...i dzieci (18) — Różaniec — skarb, który trzeba odkryć (19)
Audiencja generalna 16 października19
Ks. Claudio Maria Rossi SJ — Tajemnice różańca świętego21
KANONIZACJA BŁ. JOSEMARII ESCRIVY DE BALAGUERA
Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej na placu św. Piotra23
Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański»24
Prośba kard. José Saraivy Martinsa o kanonizację Josemarii Escrivy de Balaguera24
Przemówienie Ojca Świętego do przybyłych na kanonizację25
Homilia abpa Edwarda Nowaka podczas Mszy św. dla Polaków26
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej28
Do przedstawicieli Ruchu Wiara i Światło30
AUDIENCJE GENERALNE 30
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM 35
ŚWIATOWY SZCZYT W JOHANNESBURGU
Wystąpienie abpa Renato Raffaele Martino38
Oświadczenie przewodniczącego delegacji Stolicy Apostolskiej41
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Listy Ojca Świętego42
Telegram Papieża z okazji pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę43
Przesłanie Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego43
Komunikat z 319. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski43
ARTYKUŁY
Guido Giannini — 30 lat Papieskiej Rady «Cor Unum»44
Bp Jan Kopiec — Wspomnienie o prof. Karolinie Lanckorońskiej47
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Wystąpienie abpa Renato Raffaele Martino w ONZ w sprawie zakazu klonowania.49
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie50
KRONIKA54
SPIS TREŚCI ROCZNIKA 200259Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L’Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W