Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Carlo Carretto

TAJEMNICE PUSTYNI

Tytuł oryginału - Nel deserto sboccia l'amore
© edizioni san paolo s.r.l., 1998 Piazza Soncino, 5 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italia
© Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Przekład Andrzej Wojnowski, Redakcja Ryszard Dudek
ISBN 83-7097-717-0
nihil obstat. Prowincja Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego, ks. Adam Żak SJ, prowincjał,
Kraków 3 kwietnia 2001 r., l. dz. 58/01
MIŁOŚĆ

Miłość to klucz do wszystkich tajemnic chrześcijaństwa. Bez niej nie sposób otworzyć drogocennych szkatułek zawierających myśli Jezusa. To miłość jest motywem łączącym wszystkie błogosławieństwa; jest samym życiem Boga. Jakże można zrozumieć czystość bez miłości? A czym staje się ubóstwo, gdy nie ożywia go miłość Boga i bliźniego? Po prostu przejawem głupoty. Powinieneś widzieć miłość jako swe powołanie i odwoływać się do miłości we wszelkich trudnościach - gdy myślisz i działasz (EA).

Można by postawić następujące znaki równania: kto nie kocha, czuje się wyższy od wszystkich; kto kocha, czuje się równy wszystkim; kto bardzo kocha, ten czyni się niższym od wszystkich (AC).

Miłość to nie tylko ciało, ale także i serce; to nie tylko serce, lecz również nieustająca rozmowa; to siatka, której oczka stają się coraz gęstsze, tworzą więzy coraz głębsze i pełne słodyczy; między nimi rysuje się haft naszego życia (FP).

Jedną z największych zdobyczy ludzkości wyrażają słowa: "Wszyscy są równi wobec prawa". Dla miłości jednak nie ma nic bardziej fałszywego niż właśnie to stwierdzenie: miłość nie zachowuje się tak samo wobec wszystkich, lecz domaga się zróżnicowanego zachowania, ponieważ patrząc w oblicze brata, działa stosownie do jego potrzeb (CS).

Miłość wszystko zwycięża, wszystkiego dokonuje, wszystko ułatwia: spróbuj, a zobaczysz, że to prawda. Jeśli jesteś smutny, spełnij jeden akt miłości, a smutek przeminie. Gdy czujesz się samotny, spróbuj skontaktować się ze Mną czy z braćmi, a samotność zniknie. Jeśli zaś pragniesz zakosztować smaku Mojej obecności w tobie, spełnij uczynek miłości, a poczujesz Moją obecność. A gdy zdaje ci się, że umierasz, kochaj, a znów zacznie pulsować w tobie życie (ED).

To miłość nadaje wartość wielu sprawom, to ona usprawiedliwia bezużyteczność długich godzin modlitwy na kolanach, podczas gdy tylu ludziom potrzeba mojego działania; ona także usprawiedliwia bezużyteczność mojego ubogiego działania, jeśli się zważy, że śmierć i tak zniszczy wszystkie cywilizacje. To miłość wyznacza hierarchię ludzkich intencji i łączy to, co podzielone. To ona jest syntezą kontemplacji i działania, to w niej łączą się niebo i ziemia, Bóg i człowiek (LD).

Jezus powiedział: "Miłujcie się wzajemnie, jak i Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Mamy miłować, jak Bóg miłuje. Miłość jest Osobą, którą nazywamy Duchem Świętym. On jest Miłością, która łączy Ojca i Syna. I jest Miłością wylaną na nas podczas Pięćdziesiątnicy. Zostaliśmy ochrzczeni już nie w wodzie, lecz w ogniu Ducha Świętego, to znaczy: w Miłości (DV).


opr. ab/ab

Inne fragmenty książki "Tajemnice pustyni" :
Bóg, Chrystus, Chrześcijanin, Cierpienie, Człowiek, Duch Święty, Eucharystia, Ewangelia, Katechizm, Królestwo, Miłość, Modlitwa, Posłuszeństwo, Projekt, Pustynia, Sprawiedliwość, Śmierć, Tajemnica, Ubogi, Ubóstwo, Wiara, Wolność 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość nawrócenie wiara miłość świadectwo pustynia słownik
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W