Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 3(301)/2008

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie na XVI Światowy Dzień Chorego 4
Orędzie na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 6
Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 8
List z okazji 35. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego 10
PAPIEŻ I UNIWERSYTET
Przemówienie Benedykta XVI do wspólnoty rzymskiego uniwersytetu La Sapienza 12
Giovanni Maria Vian — Lęk przed prawdą 17
Słowa Papieża na zakończenie spotkania na modlitwie «Anioł Pański» 20 stycznia 17
Giorgio Israel — Kiedy kard. Ratzinger bronił Galileusza na uniwersytecie La Sapienza 18
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Katecheza środowa 23 stycznia 19
Homilia w bazylice św. Pawła za Murami 21
Przemówienie do Mieszanej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów 22
ŚRODA POPIELCOWA
Audiencja generalna 6 lutego 23
Msza św. w bazylice św. Sabiny 25
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów 26
Do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej 27
Przemówienie prefekta Kongregacji kard. Zenona Grocholewskiego 29
Do uczestników sympozjum zorganizowanego z okazji 25. rocznicy promulgowania Kodeksu Prawa Kanonicznego 30
Do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej 31
Do uczestników kolokwium na temat: «Zmieniająca się tożsamość człowieka» 34
Do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary 35
Do greckokatolickich biskupów z Ukrainy przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum 37
Spotkanie Benedykta XVI z kapłanami diecezji rzymskiej 39
AUDIENCJE GENERALNE50
9.01.2008
16.01.2008
30.01.2008
 
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM56
20.01.2008
27.01.2008
3.02.2008
10.02.2008
 
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie 59
Telegram Sekretarza Stanu w związku z katastrofą lotniczą w Polsce 61
Telegram Papieża po śmierci Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodulosa 62
Kronika 63
Nota Sekretariatu Stanu 64
Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 64
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 200965

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W