L'Osservatore Romano PAŹDZIERNIK - 10(386)/2016

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano PAŹDZIERNIK - 10(386)/2016

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Rozważanie podczas czuwania z okazji Jubileuszu Maryjnego 4
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Maryjnego 5
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 9 X 7
Msza św. koncelebrowana z nuncjuszami apostolskimi w Domu św. Marty 17 IX 8
Przemówienie do nuncjuszów apostolskich podczas audiencji w Sali Klementyńskiej 10
Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Katechetów 14
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 25 IX 15
Podróż apostolska Franciszka do Gruzji i Azerbejdżanu
Przemówienie do przedstawicieli władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego w Tbilisi 16
Przemówienie podczas spotkania z Katolikosem-Patriarchą całej Gruzji Eliaszem II18
Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Tbilisi 20
Przemówienie w patriarchalnej katedrze w Mcchecie22
Homilia podczas Mszy św. w ośrodku salezjańskim w Baku 23
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 2 X 26
Przemówienie podczas międzyreligijnego spotkania w meczecie w Baku 26
Rozmowa z dziennikarzami podczas lotu z Baku do Rzymu 29
Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra 5 X 34
Papież Franciszek w Asyżu z okazji XXX Światowego Dnia Modlitwy o Pokój
Msza św. w Domu św. Marty 20 IX 37
Apel uczestników asyskiego Dnia 38
Książka biograficzna w hołdzie Bartłomiejowi I
Przedmowa Papieża Franciszka do książki Johna Chryssavgisa Bartholomew Apostle and Visionary 39
Refleksja Papieża seniora Benedykta XVI 40
Przemówienia i homilie papieskie
Przemówienie do biskupów z terenów misyjnych 42
Homilia podczas Mszy św. za ks. Jacques'a Hamela 43
Przemówienie do członków Włoskiego Towarzystwa Biblijnego 44
Przemówienie do nowo mianowanych biskupów 45
Przemówienie do absolwentów szkół jezuickich 50
Przemówienie do dziennikarzy i pracowników środków przekazu 51
Przemówienie do ocalałych i rodzin ofiar zamachu w Nicei 53
Przemówienie do przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych działających w Syrii i Iraku 54
Audiencje generalne
14.09.2016: Miłosierdzie Boże jest potężniejsze od zła, w które uwikłany jest człowiek21.09.2016: Dwa filary: przebaczanie i dawanie28.09.2016: Kościół nie jest tylko dla dobrych 56
Modlitwa maryjna z Papieżem
18.09.201661
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 63
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 63
Nominacje i decyzje papieskie 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama