Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


pod red. Krystyny Chałas

WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM W ŚWIETLE NAUCZANIA JANA PAWŁA II

Elementy teorii i praktyki - tom III

ISBN: 978-83-7442-430-1

wyd.: Wydawnictwo JEDOŚĆ 2007
Spis treści
Przedmowa 11
Wstęp13
I. Wychowanie w ujęciu Jana Pawia II - wybrane zagadnienia teoretyczne
Alina Rynio
1. Obiektywna wartość pedagogicznego przesłania Jana Pawła II21
   Papieski sposób rozumienia istoty wychowania22
   Wartość papieskiego przesłania tkwiąca w nowości życia wpisanej w ideał wychowania24
   Argumenty płynące z rozumienia wychowania jako "sztuki wzajemnego obdarzania człowieczeństwem"
    i "twórczości o przedmiocie najbardziej osobowym"
27
   Argumenty uzasadniające podejmowanie działalności wychowawczej29
   Teologiczno-antropologiczne źródła atrakcyjności papieskiego przesłania pedagogicznego31
   Atrakcyjność tkwiąca w metodycznej wartości analizowanego nauczania34
   Ponadczasowe znaczenie papieskiej wizji wychowania36
S. Beata Kołek, ks. Adam Spałek
2. Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II drogą wprowadzania w świat wartości 40
   Samowychowanie w nauczaniu Jana Pawła II42
   Wartość człowieka - osoby ludzkiej - punktem wyjścia dla samowychowania44
   Wartość człowieka - chrześcijanina w samowychowaniu46
   Wartości - treścią samowychowania w nauczaniu Jana Pawła II48
   Powołanie do świętości celem wychowania i samowychowania51
Ks. Piotr Mazur
3. „Nowy człowiek" w nauczaniu Jana Pawła II wyzwaniem dla wychowania55
Ks. Adam Maj
4. Jan Paweł II wzorem osobowym wychowania ku wartościom65
Krystyna Chałas
5. Wychowanie w ujęciu Jana Pawła II inspiracją do budowania programu wychowawczego reformującej się szkoły85
II.Zarys programów wychowania kuwartościom
A. Wartości autoteliczne
Maria Głaz
1. Człowieczeństwo darem dla wszystkich109
Wybrane zagadnienia programowe109
Człowieczeństwo w wypowiedziach Jana Pawła II 111
Katarzyna Stasiulewicz
2. Godność osobowa podstawową wartością 112
Wybrane zagadnienia programowe 112
Godność w wypowiedziach Jana Pawła II 114
Anna Pawelczak
3. Życie -nie zabijaj 121
Wybrane zagadnienia programowe 121
Życie w wypowiedziach Jana Pawła II124
Ks. Marek Andrzejuk
4. Młodość jako zadanie w perspektywie życia126
Wybrane zagadnienia programowe126
Młodość w wypowiedziach Jana Pawła II127
Anna Pawelczak
5. Czystość serca zadaniem człowieka134
Wybrane zagadnienia programowe134
Czystość w wypowiedziach Jana Pawła II136
Barbara Parysiewicz
6. Zwycięstwo przez miłość zwycięstwem człowieka 139
Wybrane zagadnienia programowe139
Zwycięstwo w wypowiedziach Jana Pawła II141
Monika Dydo
7. Ubóstwo problemem nie tylko ludzi ubogich142
Wybrane zagadnienia programowe142
Ubóstwo w wypowiedziach Jana Pawła II144
Magdalena Majewska
1. Rodzina fundamentem życia151
Wybrane zagadnienia programowe151
Rodzina w wypowiedziach Jana Pawła II153
Karolina Grzyb
2. Naród szczególną wspólnotą społeczną i kulturową160
Wybrane zagadnienia programowe160
Naród w wypowiedziach Jana Pawła II162
Elżbieta Stelmach
3. Ojczyzna podstawowym obowiązkiem170
Wybrane zagadnienia programowe170
Ojczyzna w wypowiedziach Jana Pawła II172
Maria Głaz
4. Kościół w spotkaniu z człowiekiem178
Wybrane zagadnienia programowe178
Kościół w wypowiedziach Jana Pawła II180
Maria Głaz, Katarzyna Luty, Barbara Parysiewicz
5. Wierność korzeniom i tradycji obowiązkiem Polaka i Europejczyka184
Wybrane zagadnienia programowe184
Wierność w wypowiedziach Jana Pawła II187
Małgorzata Wadowska
6. Wspólnota jako zadanie społeczne188
Wybrane zagadnienia programowe188
Wspólnota w wypowiedziach Jana Pawła II191
Karolina Grzyb, Justyna Mazur, Anna Pawelczak
7. Praca drogą powołania197
Wybrane zagadnienia programowe197
Praca w wypowiedziach Jana Pawła II200
Beata Komorowska
8. Nauka w służbie człowiekowi221
Wybrane zagadnienia programowe221
Nauka w wypowiedziach Jana Pawła II223
Anna Pawełczak
9. Dobro wspólne — ważny cel ludzkich dążeń226
Wybrane zagadnienia programowe226
Dobro wspólne w wypowiedziach Jana Pawła II229
Maria Głaz
10. Solidarność - wartość osobista i społeczna230
Wybrane zagadnienia programowe230
Solidarność w wypowiedziach Jana Pawła II233
Justyna Peplak
11. Odpowiedzialność jako cecha dojrzałego człowieka235
Wybrane zagadnienia programowe235
Odpowiedzialność w wypowiedziach Jana Pawła II238
Justyna Peplak
12. Tolerancja jako warunek pokoju248
Wybrane zagadnienia programowe248
Tolerancja w wypowiedziach Jana Pawła II250
Justyna Mazur
13. Szacunek dla życia miarą cywilizacji254
Wybrane zagadnienia programowe 254
Szacunek w wypowiedziach Jana Pawła II255
Monika Dydo
14. Pokój jednością narodów257
Wybrane zagadnienia programowe257
Pokój w wypowiedziach Jana Pawła II259
C. Wartości ideoteliczne
Ks. Adam Spałek
1. Prawda warunkiem realizacji osoby266
Wybrane zagadnienia programowe266
Prawda w wypowiedziach Jana Pawła II270
Magdalena Majewska
2. Mądrość darem Bożym277
Wybrane zagadnienia programowe277
Mądrość w wypowiedziach Jana Pawła II279
Ks. Marek Jeziorański
3. Wiara podstawą życia chrześcijańskiego286
Wybrane zagadnienia programowe286
Wiara w wypowiedziach Jana Pawła II289
Justyna Mazur
4. Modlitwa najistotniejszym orędziem293
Wybrane zagadnienia programowe293
Modlitwa w wypowiedziach Jana Pawła II295
Monika Dydo
5. Wierność drogą zbawienia297
Wybrane zagadnienia programowe297
Wierność w wypowiedziach Jana Pawła II299
Ks. Marek Jeziorański
6. Służba Bogu i człowiekowi wyrazem miłości302
Wybrane zagadnienia programowe302
Służba Bogu i człowiekowi w wypowiedziach Jana Pawła II304
Katarzyna Borkowska, Anna Kurasz, s. Beata Kołek
7. Miłosierdzie miłością prowadzącą człowieka ku wyżynom świętości312
Wybrane zagadnienia programowe312
Miłosierdzie w wypowiedziach Jana Pawła II318
Ks. Marek Andrzejuk, ks. Marek Jeziorański
8. Nadzieja przyszłością ludzkości326
Wybrane zagadnienia programowe326
Nadzieja w wypowiedziach Jana Pawła II330
Justyna Pepłak
9. Cierpienie jako wartość zbawcza333
Wybrane zagadnienia programowe333
Cierpienie w wypowiedziach Jana Pawła II336
Ks. Adam Spałek
10. Każdy powołany jest do świętości350
Wybrane zagadnienia programowe350
Świętość w wypowiedziach Jana Pawła II352
Zakończenie357


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wartości wspólnota wychowanie wierność Jan Paweł II mądrość Solidarność młodość teoria praktyka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W