Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

bp Jan Szkodoń

Otoczmy troską życie

ISBN: 978-83-61533-95-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Chcę być szczęśliwy
Otoczone troską życie małego Jezusa
Jezus jako chłopiec - nauczający
Jak przeżywać Wielki Post w rodzinie?
Dlaczego Bóg wystawia nas na próbę?
Bóg bogaty w miłosierdzie
Modlitwa naprawdę jest najważniejsza
Święty Kościół grzesznych ludzi
Jak przeżywać urlop i wakacje w rodzinie
Pieniądze są też ważne, ale nie najważniejsze

Otoczone troską życie małego Jezusa

Zdanie "Otoczmy troską życie" nabiera szczególnej wymowy, gdy pochylamy się nad Dzieciątkiem Jezus w żłóbku betlejemskim i rozważamy zdanie św. Jana: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14). O Słowie Przedwiecznym, które przyjęło ludzką naturę, śpiewamy w kolędach. Odmawiając modlitwę Anioł Pański również przypominamy i wyznajemy wcielenie Syna Bożego. Sługa Boży Jan Paweł II zachęcał nas do odmawiania tej modlitwy nie tylko rano i wieczorem, ale także w południe.

Rozważanie w modlitwie narodzenia Pana Jezusa, słuchanie i śpiewanie kolęd, pomaga nam nie tylko zrozumieć i na nowo przyjąć miłosierną miłość Boga, ale także przeżyć piękno i wielkość powołania do małżeństwa i rodziny. W Dziecięciu Jezus - matka i ojciec mogą odkryć swoje dzieci. I w swoich dzieciach widzą Pana Jezusa: "Kto przyjmuje jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18,5).

"W Nim było życie" (J 1,4). Bóg jest pełnią i źródłem życia. Jest Panem życia i celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Rodzice - i nie tylko oni - winni pamiętać, że jesteśmy sługami, a nie panami ludzkiego życia.

"Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi" (w. 9). O świetle, które przyszło na świat wraz z narodzeniem Pana Jezusa, mówi także gwiazda betlejemska. Światło Wcielenia niesie pokój, pojednanie i nadzieję. Wielu ludzi w czasie świąt Bożego Narodzenia odzyskuje radość życia, przezwycięża smutek i poczucie osamotnienia. Ale nie brak też takich, którzy dni świąteczne, także Boże Narodzenie, przeżywają w bólu, pełni żalu i goryczy, lub przeżywają bezmyślnie, szukając tylko rozrywki lub zapomnienia w alkoholu.

Słowo, Chrystus Bóg - Człowiek, "dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi w. 12), tym, którzy... z Boga się narodzili" (w. 13). Św. Jan pisze, że "z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce" (w. 16). A św. Paweł poucza nas, że w Chrystusie Bóg "wybrał nas... abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1,4).

Te wspaniałe prawdy odnieśmy do siebie i do naszych rodzin.

Propozycja postanowienia: Porozmawiam w rodzinie jak rozumiem zdanie "a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie okresy liturgiczne rodzina małżeństwo wcielenie rozważania Dzieciątko Jezus rok kościelny Otoczmy troską życie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W