Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

bp Jan Szkodoń

Otoczmy troską życie

ISBN: 978-83-61533-95-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Chcę być szczęśliwy
Otoczone troską życie małego Jezusa
Jezus jako chłopiec - nauczający
Jak przeżywać Wielki Post w rodzinie?
Dlaczego Bóg wystawia nas na próbę?
Bóg bogaty w miłosierdzie
Modlitwa naprawdę jest najważniejsza
Święty Kościół grzesznych ludzi
Jak przeżywać urlop i wakacje w rodzinie
Pieniądze są też ważne, ale nie najważniejsze

Bóg bogaty w miłosierdzie

Bóg jest bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2,4). Miłosierdziem nazywamy miłość, która pochyla się nad biedą, cierpieniem, a przede wszystkim - pochyla się z przebaczeniem nad słabością i grzesznością człowieka.

Rodzina jest szczególnym miejscem doświadczania Bożego miłosierdzia, ale też dla rodziny ważnym wezwaniem są słowa Pana Jezusa: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Pan Jezus zmartwychwstały przekazuje Apostołom władzę przebaczania grzechów: "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,23). Bóg okazuje nam swe miłosierdzie na różny sposób, ale szczególnie przez przebaczenie. Konfesjonał zawsze pozostaje znakiem Bożego miłosierdzia.

Zazwyczaj nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego kojarzy się ze św. Faustyną, z Koronką do Miłosierdzia Bożego, a przede wszystkim z obrazem, który przedstawia Pana Jezusa z dwoma promieniami, a u dołu obrazu widniejącym napisem: "Jezu, ufam Tobie". Ten wizerunek przypomina, że z Serca Jezusowego wypłynęła Krew i woda - znaki zbawczej miłości Wcielonego Syna Bożego.

Wielu przeżywa tajemnicę Miłosierdzia Bożego i wyprasza łaski odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, jeśli możliwe - o godz. 15.00.

Św. s. Faustyna przypomina o trzech zadaniach, które są związane z czcią Miłosierdzia Bożego: głosić miłosierdzie, modlić się o miłosierdzie, czynić miłosierdzie.

Te trzy zadania są szczególną misją małżeństw i rodzin. Trzeba, by członkowie rodzin przypominali sobie o przebaczającym i wspomagającym nas Bożym miłosierdziu: zachęcie do spowiedzi, do przyjmowania Miłosierdzia Bożego w Jego słowie i Eucharystii.

Każda modlitwa, choć nie zawsze bezpośrednio, jest wołaniem o Boże miłosierdzie. Wspólna modlitwa, wzajemna modlitwa za siebie w rodzinie, szczególnie modlitwa o nawrócenie, pojednanie, uzdrowienie - jest modlitwą o miłosierdzie.

Rodzina jest wielkim wołaniem o miłosierdzie. Wiele rodzin daje wspaniałe świadectwo o miłosierdziu Boga i o miłosierdziu człowieka wobec człowieka. W duchu "Jezu, ufam Tobie" trzeba w rodzinie praktykować przebaczenie, przeproszenie i uczyć się wciąż na nowo zaufania wobec siebie.

Propozycja postanowienia: Czy mam zaufanie do nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie? Czy mamy zaufanie do siebie nawzajem?

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie okresy liturgiczne rodzina małżeństwo miłosierdzie Boże rozważania rok kościelny Otoczmy troską życie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W