Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

bp Jan Szkodoń

Otoczmy troską życie

ISBN: 978-83-61533-95-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Chcę być szczęśliwy
Otoczone troską życie małego Jezusa
Jezus jako chłopiec - nauczający
Jak przeżywać Wielki Post w rodzinie?
Dlaczego Bóg wystawia nas na próbę?
Bóg bogaty w miłosierdzie
Modlitwa naprawdę jest najważniejsza
Święty Kościół grzesznych ludzi
Jak przeżywać urlop i wakacje w rodzinie
Pieniądze są też ważne, ale nie najważniejsze

Pieniądze są też ważne, ale nie najważniejsze

Codziennie potrzebujemy pożywienia i środków materialnych, aby żyć: ubrania, mieszkania, pieniędzy do tego, by wypełniać zadania życiowe. Każda rodzina musi posiadać jakieś minimum, aby żyć, by wychować dzieci. Od posiadanych dochodów w dużej mierze zależy, jakie wykształcenie zdobędą dzieci. Gdy rodzina jest wielodzietna, tym trudniej zapewnić dzieciom wykształcenie, które jest związane ze znacznymi wydatkami.

W wielu rodzinach problem pieniędzy urasta do ważniejszych spraw. Wiąże się to często z brakiem pracy lub z niskim wynagrodzeniem za nią. Dochody rodzin są dziś bardzo zróżnicowane. Są rodziny, nieliczne, które są bardzo dobrze sytuowane i są rodziny, dość liczne, które ciągle walczą o to, by przeżyć.

Wydaje się, że sprawy materialne stają się najważniejsze szczególnie u ludzi najbogatszych i u ludzi najbiedniejszych. Oczywiście postawa wobec rzeczy materialnych zależy od hierarchii wartości, jaką wyznaje dana rodzina i poszczególny człowiek.

Światłem dla każdej sprawy życiowej, także dla miejsca, jakie ma mieć pieniądz w życiu rodziny, jest Boże słowo. Pan Jezus po rozmnożeniu chleba zarzuca Izraelitom: "Szukacie Mnie... dlatego, że jedliście chleb do sytości" (J 6,26). I od razu prostuje postawę słuchaczy: "Troszczcie się... o pokarm... który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy" (w. 27). "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?" - pytają tłumy, które Mu towarzyszyły (w. 28). Pan Jezus odpowiada: "abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał" (w. 29). Wiara jest światłem, które pomaga właściwie ocenić, co w życiu jest najważniejsze, co jest najważniejsze w życiu małżeńskim i w wychowaniu dzieci. Pokarmem duchowym jest Boże słowo, które nas prowadzi. Św. Paweł ostrzega: "abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie" (Ef 4,17). Dziś wielu wierzących w życiu rodzinnym kieruje się pogańskim duchem tego świata, a nie Ewangelią. Słowo Boże nas wzywa, abyśmy porzucili "dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego" (w. 22-24). Chciwość, stawianie pieniędzy na pierwszym miejscu w życiu, jest "kłamliwą żądzą". "Nowy człowiek" - to dar Boży i zadanie do wypełnienia.

Propozycja postanowienia: Jakie miejsce zajmuje pieniądz w codziennych rozmowach w rodzinie?

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie okresy liturgiczne rodzina małżeństwo pieniądze wydatki rozważania rok kościelny urlop zarabianie Otoczmy troską życie zdobywanie pieniędzy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W