Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 3(261)/2004

DOKUMENTY PAPIESKIEOrędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 4
Przesłanie Papieża z okazji II Amerykańskiego Kongresu Misyjnego 5
Przesłanie Ojca Świętego z okazji 100. rocznicy śmierci papieża Leona XIII 7
Przesłanie Jana Pawła II z okazji 60. rocznicy powstania Ruchu Focolari9
ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNOPrzesłanie Jana Pawła II na temat duchowości ekumenicznej 10
Przemówienie Papieża do prymasa Wspólnoty anglikańskiej11
Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański» 18 I 12
Przemówienie Papieża do delegacji ekumenicznej z Finlandii13
Katecheza środowa Ojca Świętego 13
Rozważanie Jana Pawła II przed modlitwą «Anioł Pański» 25 I 14
Homilia kard. Waltera Kaspera podczas Nieszporów ekumenicznych 15
Kard. Edward Idris Cassidy — Modlitwa a ekumenizm16
KOŚCIÓŁ WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATAAudiencja Jana Pawła II dla członków zgromadzenia parlamentarnego OBWE 18
Audiencja papieska dla ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej 19
Spotkanie Papieża z uczestnikami seminarium Fundacji Roberta Schumana20
Spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami 32. konferencji FAO 22
Spotkanie Ojca Świętego z korpusem dyplomatycznym 22
Wystąpienie abpa D. Martina podczas 59. Sesji Komisji Praw Człowieka ONZ24
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGODo Papieskiej Akademii Nauk 26
Do delegacji Organizacji Wyzwolenia Palestyny 27
Do uczestników międzynarodowej konferencji na temat depresji 28
Do uczestników V Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców29
AUDIENCJE GENERALNE 13.08
20.08
27.08
3.09
10.09
24.09
4.10
8.10
15.10
21.10
5.11
12.11
19.11
26.11
3.12
10.12
30
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM 1.11
2.11
16.11
23.11
47
DIALOG MIĘDZYRELIGIJNYPrzemówienie Papieża do uczestników kolokwium na temat prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności48
Przemówienie papieskie do naczelnych rabinów Izraela 49
Przemówienie Ojca Świętego na zakończenie koncertu w Auli Pawła VI 49
Przemówienie Papieża do Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności 50
Komunikat Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności 51
Przemówienie Jana Pawła II do Komitetu Żydów Amerykańskich 51
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego — Deklaracja nt. studiów judaistycznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 52
Instytut Ratisbonne i Ośrodek Studiów Judaistycznych im. kard. Bei 53
Wspólny komunikat Komisji Mieszanej ds. Dialogu Katolicko-Żydowskiego 53
Wystąpienie abpa D. Martina podczas 59. Sesji Komisji Praw Człowieka ONZ 54
KOŚCIÓŁ W POLSCEAudiencja papieska dla pielgrzymów z Fundacji Centrum Twórczości Narodowej 56
Spotkanie Papieża z przedstawicielami środowiska uniwersyteckiego w Szczecinie 56
Telegramy Ojca Świętego: do abpa Z. Kamińskiego i po śmierci prof. I. Sławińskiej 57
Przemówienie nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka 58
Kard. Stanisław Nagy SCJ objął swój kościół tytularny w Rzymie59
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJDekrety w sprawach kanonizacyjnych60
KRONIKA 62Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W