Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 5(253)/2003

DOKUMENTY PAPIESKIE Encyklika Ecclesia de Eucharistia4
Wprowadzenie4
Rozdział I — Tajemnica wiary7
Rozdział II — Eucharystia buduje Kościół11
Rozdział III — Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła13
Rozdział IV — Eucharystia a komunia kościelna15
Rozdział V — Piękno celebracji eucharystycznej19
Rozdział VI — W szkole Maryi, «Niewiasty Eucharystii» 21
Zakończenie23
Orędzie Ojca Świętego na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003 r.25
List Papieża do kard. Josepha Ratzingera w sprawie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego27
Przesłanie Jana Pawła II do Arcybiskupa Canterbury 28
Przesłanie papieskie do kapelanów wojskowych29
NOWI BŁOGOSŁAWIENI KOŚCIOŁAMsza św. beatyfikacyjna na placu św. Piotra30
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»32
Bł. Piotr Bonhomme 32
Bł. Maria Dolores Rodríguez Sopeńa33
Bł. Maria Charitas Brader33
Bł. Janina Maria Condesa Lluch34
Bł. Władysław Batthyány-Strattmann34
KAPŁAN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIEPrzemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z alumnami Seminarium Rzymskiego 35
Przemówienie Papieża do duchowieństwa diecezji rzymskiej36
Kard. Zenon Grocholewski — «Tożsamość kapłańska a duszpasterstwo powołań»38
20-LECIE PUBLIKACJI NOWEGO KODEKSU PRAWA KANONICZNEGOPrzemówienie Ojca Świętego do uczestników sympozjum Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych42
Przemówienie abpa Juliana Herranza44
AUDIENCJE GENERALNE29.01.2003
5.0212.02
19.02
26.02
44
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM16.02.2003
16.03
30.03
6.04
50
ARTYKUŁYSalvatore M. Perrella OSM — Różaniec w nauczaniu papieży — od Leona XIII do Jana Pawła II52
KOŚCIÓŁ W POLSCEKomunikat z 321. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski56
Telegram Ojca Świętego po śmierci dra Jana Deszcza 57
Telegram Papieża z okazji 40. rocznicy święceń biskupich abpa Kazimierza Majdańskiego 57
S. Serafia Pajerska SSCJ — Śladami Dobrego Pasterza58
S. Zofia J. Zdybicka USJK — «Abym tylko miłować umiała»61
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ 63
KRONIKA 64Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W