Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 1(289)/2007

DOKUMENTY PAPIESKIE
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 4
Przesłanie Ojca Świętego z okazji obchodów 50. rocznicy wybuchu powstania w Budapeszcie5
NOWI ŚWIĘCI KOŚCIOŁA
Homilia Papieża podczas Mszy św. kanonizacyjnej 6
Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański» 8
Św. Róża Venerini 9
Św. Rafał Guízar Valencia, św. Filip Smaldone, św. Teodora Guérin10
ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNO
Przemówienie Papieża do uczestników spotkania Światowych Wspólnot Chrześcijańskich 10
Przemówienie Benedykta XVI do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 11
Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty abpa Rowana Williamsa 13
Wspólna deklaracja Papieża Benedykta XVI i Arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa 14
Przemówienie abpa Rowana Williamsa 15
ZNACZENIE WYŻSZYCH UCZELNI KOŚCIELNYCH
Przemówienie Benedykta XVI podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 16
Słowo Ojca Świętego do studentów zgromadzonych na placu przed Papieskim Uniwersytetem Laterańskim 17
Przemówienie rektora bpa Rina Fisichelli 18
Przemówienie Papieża do wykładowców i studentów rzymskich uczelni kościelnych 19
Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 20
Przemówienie rektora o. Gianfranca Ghirlandy SJ 24
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Audiencja dla biskupów polowych 26
Spotkanie z biskupami szwajcarskimi27
HOMILIE PAPIESKIE
Msza św. na zakończenie sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej 30
Msza św. w Weronie podczas IV Krajowego Kongresu Kościelnego we Włoszech 31
Msza św. w uroczystość Wszystkich Świętych34
AUDIENCJE GENERALNE35
6.09.2006
27.09.2006
4.10.2006
11.10.2006
18.10.2006
35
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM43
22.10.2006
29.10.2006
1.11.2006
5.11.2006
12.11.2006
19.11.2006
26.11.2006
43
PRZEMÓWIENIE SEKRETARZA STANU
Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym47
NOWI BŁOGOSŁAWIENI KOŚCIOŁA
Bł. Eliasza od św. Klemensa, bł. Alojzy Biraghi 50
Bł. Alojzy Monza, bł. Augustyn Thevarparampil Kunjachan 51
Bł. Maria Teresa od św. Józefa 52
Bł. Maria od Męki Pańskiej, bł. Ryta od Jezusa53
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Komunikat z 338. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 54
Po tragedii w kopalni «Halemba» 54
List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2006 r.* 55
List Episkopatu Polski o duszpasterstwie emigracji 57
Homilia kard. Angela Sodana z okazji święceń biskupich ks. prał. Janusza Kalety 59
50-lecie święceń kapłańskich abpa Szczepana Wesołego 59
Abp Stanisław Wielgus nowym metropolitą warszawskim 60
List Benedykta XVI do Prymasa kard. Józefa Glempa61
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ61
KRONIKA63
Kard. J. Willebrands
Kard. L.A. Vachon
Bp Antoni Stankiewicz
63Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W