Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 4(252)/2003

DOKUMENT PAPIESKIList Jana Pawła II z okazji publikacji 250. numeru polskiego wydania «L'Osservatore Romano»3
TRYPTYK RZYMSKII. Strumień 1. Zdumienie (4) — 2. Źródło (5)4
II. Medytacje nad «Księgą Rodzaju» na progu Kaplicy Sykstyńskiej 1. Pierwszy Widzący (7) — 2. Obraz i podobieństwo (9) — 3. Prasakrament (11) Spełnienie — Apocalypsis (12) — 4. Sąd (13) — Posłowie (14)7
III. Wzgórze w krainie Moria 1. Ur w ziemi chaldejskiej (16) — 2. Tres vidit et unum adoravit (17) — 3. Rozmowa ojca z synem w krainie Moria (18) — 4. Bóg przymierza (19)16
PREZENTACJA TRYPTYKU RZYMSKIEGO Wprowadzenie kard. Josepha Ratzingera21
Komentarz krytycznoliteracki prof. Giovanniego Realego23
DOKUMENTY PAPIESKIE Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2003 r.26
List papieski z okazji kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości28
Przesłanie Jana Pawła II do Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa29
Przesłanie Ojca Świętego do asystentów Włoskiej Akcji Katolickiej30
Przesłanie papieskie z okazji 25. rocznicy powstania Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD)32
STOLICA APOSTOLSKA W OBRONIE POKOJUPrzemówienie Papieża do uczestników kongresu z okazji 35. rocznicy powstania Wspólnoty św. Idziego34
Przemówienie Ojca Świętego do delegacji międzyreligijnej z Indonezji35
Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański» 23 lutego 36
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 2 marca37
Jan Paweł II o pokoju37
Oświadczenie kard. Rogera Etchegaraya 39
Przemówienie abpa Celestina Migliorego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ39
XI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGOOrędzie Papieża Jana Pawła II na XI Światowy Dzień Chorego 2003 r.41
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 9 lutego 43
Przemówienie do chorych44
WIELKI POST W KOŚCIELEAudiencja generalna w Środę Popielcową45
Msza św. w bazylice św. Sabiny46
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 9 marca47
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGODo członków Trybunału Roty Rzymskiej47
Do delegacji Prawosławnego Patriarchatu Serbii49
Do biskupów z Białorusi przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum 51
Do głównego rabina Rzymu52
Do biskupów — przyjaciół Ruchu Focolari 53
Do Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy we Włoszech54
HOMILIE PAPIESKIEMsza św. z okazji obchodów Dnia Życia Konsekrowanego55
KOŚCIÓŁ W POLSCEPrzemówienie Ojca Świętego do bernardynów z Polski i Ukrainy57
Telegram po śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego57
Telegram po śmierci bpa Jana Olszańskiego58
Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 58
ARTYKUŁYProf. Riccardo Barile — Historia różańca: od początków do jego aktualnej formy59
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ61
KRONIKA63Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W