Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 6-7(284)/2006

PODRÓŻ APOSTOLSKA BENEDYKTA XVI DO POLSKI
Katecheza papieska podczas audiencji generalnej po podróży do Polski 4
Ks. Czesław Drążek SJ — Następca Jana Pawła II na ziemi polskiej 6
Przemówienie powitalne Benedykta XVI na lotnisku w Warszawie 13
Przemówienie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 14
Przemówienie Papieża do duchowieństwa w archikatedrze św. Jana 15
Przemówienie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa (katedra) 17
Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania ekumenicznego w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy 18
Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abpa Jeremiasza 21
Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego 22
Przemówienie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa (Pl. Piłsudskiego)24
Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze 25
Przemówienie generała paulinów o. Izydora Matuszewskiego* 27
Przemówienie abpa Stanisława Nowaka* 27
Słowo Papieża do zebranych pod oknem Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie 28
Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic 28
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza* 29
Przemówienie Papieża podczas wizyty w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 30
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza 30
Przemówienie Ojca Świętego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 31
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza 31
Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach 32
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza* 34
Przemówienie przedstawicieli młodzieży 34
Słowo Papieża do zebranych pod oknem Pałacu Arcybiskupiego 35
Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. na Błoniach 35
Rozważanie papieskie przed modlitwą Regina caeli 38
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza 38
Słowo Papieża do zebranych pod oknem Pałacu Arcybiskupiego 38
Przemówienie Benedykta XVI w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 39
Przemówienie kard. Stanisława Dziwisza 41
Przemówienie pożegnalne Ojca Świętego na lotnisku w Balicach 42
Przemówienie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 43
Telegram Papieża do Prezydenta RP 43
Abp Stanisław Nowak — Benedykt XVI na Jasnej Górze44
SPOTKANIA OJCA ŚWIĘTEGO Z MŁODZIEŻĄ
Przemówienie do młodzieży akademickiej Europy i Afryki w Auli Pawła VI 46
Rozmowa z młodzieżą Rzymu i Lacjum na placu św. Piotra 47
Do uczestników Kongresu UNIV 200651
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do autorów i redaktorów czasopisma «La Civilta Cattolica» 52
Do diakonów stałych diecezji rzymskiej 53
Do uczestników kongresu Papieskiej Akademii «Pro Vita» 55
Do uczestników sympozjum z okazji 40. rocznicy soborowego Dekretu Ad gentes 56
Do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu57
HOMILIE PAPIESKIE
Msza św. w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny58
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ60
KRONIKA
Kronika 62
Przesłanie Benedykta XVI do kard. Camilla Ruiniego64
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych65

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W