Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 7-8(295)/2007

DOKUMENTY PAPIESKIE
Wprowadzenie do książki kard. Tarcisia Bertone Ostatni świadek objawień fatimskich — Moje rozmowy z siostrą Łucją 4
Przesłanie z okazji XIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 5
Orędzie na LXXXI Światowy Dzień Misyjny 7
List apostolski motu proprio w sprawie zmiany niektórych norm dotyczących wyboru Papieża 9
PODRÓŻ BENEDYKTA XVI DO BRAZYLII (CZ. I) (9-14 maja 2007 r.)
Audiencja generalna po podróży 10
Kronika podróży 12
Konferencja prasowa podczas lotu 13
Ceremonia powitalna na lotnisku w Săo Paulo-Guarulhos 16
Przemówienie do zebranych przed klasztorem św. Benedykta w Săo Paulo 17
Spotkanie z młodzieżą na stadionie miejskim Pacaembu 18
Msza św. z okazji kanonizacji br. Antoniego od św. Anny Galvăo 21
Św. Antoni od św. Anny Galvăo 22
Spotkanie z biskupami brazylijskimi24
OJCIEC ŚWIĘTY W ASYŻU (17 czerwca 2007 r.)
Przemówienie do klarysek w bazylice św. Klary 28
Homilia podczas Mszy św. przed dolną bazyliką św. Franciszka 29
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»31
WIZYTA CHRYZOSTOMA II (16 czerwca 2007 r.)
Wspólna deklaracja Papieża Benedykta XVI i Arcybiskupa Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostoma II 33
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do uczestników spotkania Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych i Światowego Kongresu Misjonarzy Fidei donum 35
HOMILIE PAPIESKIE
Msza św. i kanonizacja błogosławionych Szymona z Lipnicy, Jerzego Preki, Marii Eugenii od Jezusa Milleret i Karola od św. Andrzeja Houbena 36
Św. Maria Eugenia od Jezusa Milleret 38
Msza św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 39
AUDIENCJE GENERALNE41
2.05.2007
30.05
6.06
13.06
20.06
27.06
41
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM50
6.05.2007
20.05
27.05
10.06
24.06
29.06
50
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Kard. Tarcisio Bertone — «Człowiek drogą Kościoła». Wykład wygłoszony na otwarciu obrad VII Zjazdu Gnieźnieńskiego 53
Komunikat z 340. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 57
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ58
Śp. kard. Angelo Felici64
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych65
KRONIKA62

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W