Czy warto być chrześcijaninem

Zestaw materiałów katechetycznych związanych z problematyką dojrzałości chrześcijańskiej (2-3 klasa gimnazjum)Wprowadzenie do katechez
(Opoka)

Cykl katechez "Czy warto być chrześcijaninem" może być cenną pomocą zarówno dla katechetów, jak i uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Poszczególne katechezy omawiają zagadnienia związane z dojrzałym i świadomym przeżywaniem własnej wiary - od racjonalnych podstaw wiarygodności chrześcijaństwa aż do życia sakramentalnego w Kościele. Szczególnym atutem katechez zawartych w tym cyklu jest ubogacenie ich licznymi cytatami i odnośnikami do literatury polskiej - co uzmysławia uczniowi zakorzenienie naszej narodowej kultury w chrześcijaństwie.
Mając w świadomości różne programy katechezy obowiązujące w różnych diecezjach "Opoka" nie określa dokładnie , dla którego roku katechezy przeznaczony jest dany materiał. Prawdopodobnie - ze względu na reformę szkolnictwa cykl ten będzie nadawał się bardziej dla 2 lub 3 klasy gimnazjum niż dla klasy 1 liceum, jak proponował autor.

Słowo wstępne
(Autor - dla wersji książkowej)

1. Książka jest przeznaczona dla młodzieży klasy pierwszej szkoły średniej. Dziewczęta i chłopcy, którzy rozpoczynają naukę w szkołach średnich — z reguły — przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Duch Święty ma ich umocnić, aby potrafili wiarę swoją mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Sakrament bierzmowania jest zwieńczeniem i dopełnieniem sakramentu chrztu.

2. Jeśli ktoś wcześniej przyjął sakrament chrześcijańskiej dojrzałości czyli bierzmowanie, ten obecnie przypomni sobie zobowiązania zaciągnięte wobec Pana Boga i społeczności ludzi wierzących. Spróbuje — podobnie jak uczeń przygotowujący się dopiero do bierzmowania — znaleźć odpowiedź na pytanie: Co znaczy być chrześcijaninem — dziś?

3. Opracowanie opiera się na Katechizmie Kościoła Katolickiego (Warszawa 1994, skrót: KKK), który ukazał się jako owoc dojrzały Soboru Watykańskiego II.

4. Oprócz nowego katechizmu, książka uwzględnia również — tam, gdzie było to możliwe — program literatury staropolskiej dla klasy pierwszej szkoły średniej. Aby wzbogacić problematykę autor odwołuje się także do twórców polskich z innych okresów literackich.

5. Nawiązania do tekstów z literatury polskiej posiadają głównie — lecz nie wyłącznie — charakter świadectwa: wiary i moralności chrześcijańskiej.

6. Każdą katechezę uzupełnia i dopełnia tzw. „refleksja”. Jest to zespół tekstów, które z reguły są świadectwami wiary i etyki chrześcijańskiej. „Refleksja” podaje też pytania do powtórki, na podstawie podanego w katechezie materiału. Wydaje się, że refleksja pomoże katechecie w przygotowaniu i przeprowadzeniu katechezy. Natomiast uczniowi „refleksja” ułatwi przemyślenie poruszanych zagadnień.

7. Przy końcu każdej jednostki tematycznej katechezy znajduje się rubryka: „Warto przeczytać”. Katecheta i uczeń mogą sięgnąć po książki, które poszerzą omawiane zagadnienie wiary czy etyki chrześcijańskiej.

8. Na podobnych zasadach autor przygotował teraz wydanie drugie (poszerzone) katechez dla klasy trzeciej szkoły średniej pt. Wiara — twoim skarbem? W przygotowaniu są analogiczne pomoce katechetyczne na pozostałe klasy szkoły średniej: tj. drugiej, czwartej i piątej.

9. Przypowieści biblijne i inne dłuższe fragmenty Pisma Świętego podane są według najnowszego przekładu ks. biskupa Kazimierza Romaniuka tzw. Biblii Warszawsko-Praskiej (Warszawa 1997).

AUTOR
Kraków, 3 maja 1998: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny — Królowej Polski


Spis treści:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao