Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Proroczy list Jana Pawła II

Fundacja Opoka

Wokół listu papieskiego Novo Millenio Ineunte

Wokół listu papieskiego Novo Millenio Ineunte - foto

Wokół listu Ojca Świętego Jana Pawła II Novo millennio ineunte

Nowe tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć licząc na pomoc Chrystusa. Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. Czyż nie po to właśnie obchodziliśmy Rok Jubileuszowy, aby na nowo zaczerpnąć z tego żywego źródła naszej nadziei? Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, znów wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28, 19). Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięcdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która «zawieść nie może» (Rz 5, 5)

List Novo millennio ineunte (58)

 

---- ---- ----
Duc in altum - „wypłyń na głębię” i „zmierzaj w górę”! (1-3,58) Kościół zakorzeniony w historii Znaki czasu (32-33,51)

Klamrą spinającą List jest "duc in altum", cytat z Łk 5,4. Są to słowa, wypowiedziane przez Jezusa do św. Piotra, które w dosłownym sensie odnosiły się do połowu ryb, w alegorycznym zaś oznaczają powołanie Kościoła do stałego zdobywania dusz ludzkich na głębinach wiary. Dwuznaczność łacińskiego sformułowania "altum" (głębia lub wysokość) dobrze oddaje także specyfikę misji Kościoła - wchodząc w głąb ludzkiego serca, w głąb tajemnic wiary, prowadzi jednocześnie ku górze, ku spotkaniu z żywym Bogiem.

Komentarz apb Józefa Życińskiego
---- ---- ----
---- ---- ----
W sercu człowieka W życiu Kościoła W życiu społecznym
---- ---- ----
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II list apostolski XXI wiek 2000 Novo Millenio Ineunte
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W